Kort om profesjonen
En landskapsingeniør (LING) er med på å utforme landskapet og uterom. Dette gjør han/hun ved å ta i bruk sin brede kompetanse hvor det kombineres tekniske fag, juridiske fag, biologi og plantefag, samt ledelse og administrasjon. Landskapsingeniøren kan fylle mange ulike roller både på entreprenør- og byggherreside av prosjekter.

Konkrete arbeidsoppgaver for LING kan være å utarbeide tekniske tegninger, anbudsdokumenter, kontrakter og kvalitetssystemer for å bygge og forvalte parker, byrom, friluftsområder og kulturlandskap. Landskapsingeniøren kan også være prosjektleder, anleggsleder og kontrollingeniør.

Profesjonen har sitt utspring fra at det tidligere var et «hull» mellom landskapsarkitektur- og anleggsgartnerfaget. Landskapsingeniøren skal sørge for bedre kommunikasjon og være et bindeledd mellom de to fagene. Landskapsingeniøren skal bidra med sine tekniske, praktiske og teoretiske kunnskaper.

I et samfunnsmessig perspektiv har landskapsingeniøren en viktig rolle i forbindelse med bygging av bærekraftige anlegg, i tillegg til skjøtsel og forvaltning av eksisterende grøntanlegg og friluftsområder.

Studere landskapsingeniør?
Lurer du på om lanskapsingeniør er noe for deg?

På linken under finner du NMBU sin beskrivelse av studiet. Den er skrevet av en av studentene i studiet og er derfor meget representativ i forhold til hvordan du vil oppleve studiet.

Beskrivelse av LING fra NMBU

Opptak til studiet gjøres på vanlig måte gjennom samordnet opptak.

NLI sine ord om studiet finner du under utdannelse i rullgardinen over og er mer rettet mot arbeidsgivere.

 

Share