Vil du være med å bygge fremtidens ladeinfrastruktur  for elbiler i Norge?
Arctic Roads planlegger, bygger og drifter ladestasjoner for elbiler i Norge. Elektrifisering av veitrafikken er et viktig bidrag for å redusere klimagassutslipp og lokal forurensning, og  bidrar til en bærekraftig utvikling både nasjonalt og globalt. Arctic Roads har et sterkt fokus på å bidra til denne utviklingen.

Vi står nå ved starten av en stor utrulling av ladestasjoner som over 2-3 år skal dekke hele Norge med høykapasitet ladestasjoner for dagens og fremtidens elbiler. For å klare denne oppgaven ønsker vi å styrke vårt team med en landskapsingeniør på oppdragsbasis. Det skal prosjekteres et stort antall ladestasjoner, og vi trenger en person med  gode DAK-ferdigheter, fortrinnsvis Autocad. Arbeidet vil bestå i å bidra i utforming av hver enkelt stasjon, utarbeidelse av byggetegninger og bistå med byggesøknader.  Prosjekteringen omfatter ikke den elektrotekniske delen av prosjektene. En viss forståelse og interesse for elektrofag er likevel en fordel, men ikke en betingelse. Det må påregnes noe reisevirksomhet i hele Norge.

Vi ønsker primært en oppdragsbasert tilknytning til firma eller selvstendig næringsdrivende som bidrar med eget tegneverktøy. Omfang av oppdraget anslås å være 50% av normaltid over en periode på 1,5-2 år. Det vil være stort rom for å operere fra eget kontor/hjemmekontor. Som et minimum må det påregnes ukentlige møter på prosjektkontoret i Oslo. Du vil inngå i et team som har mye erfaring med prosjektering og bygging av ladestasjoner.

Meld din interesse innen 22. januar til Arctic Roads as v/daglig leder Karine Finne på epost: kf@arcticroads.com. Interessemeldingen må inneholde en kort beskrivelse av deg selv, din kompetanse og hvordan du selv tenker å kunne bidra i prosjektet. Meldingen må også gi en beskrivelse av ledig kapasitet og vurdering av hvor snart tilstrekkelig kapasitet vil kunne settes inn. Spørsmål  kan rettes til Civitas AS v/Eivind Orre, 90857531, eivind.orre@civitas.no.

Gjsiktig med payoff

Utlysning av oppdrag: Arctic Roads
Share
Stikkord:                 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *