Trondheim kommune søker landskapsingeniør

Image result for trondheim kommune

Trondheim kommune avdeling Kommunalteknikk søker landskapsingeniør til fast 100 % stilling.

Stillingen innebærer blant annet:

  • Forvaltnings- og saksbehandlingsoppgaver
  • Prosjektledelse ved utbygging av parker, friområder, lekeplasser og byrom m.m.
  • Landskapsarkitektfaglige bidrag i prosjekter på andre fagområder
  • Samarbeid med andre kommunale enheter

Se her for stillingsannonse på finn.no!

 

 

 

Share

Intervju med en LING: Bea Antoniewicz

Navn
Bea Antoniewicz
Alder
32
Jobb/studie
Prosjektleder i Steen & Lund AS
Hvordan er din arbeidshverdag?
Som prosjektleder er min jobbhverdag ganske varierende og til tider hektisk. Spesielt nå på våren  går arbeidsoppgavene mine mest ut på å sørge for at alle kontrakter, mannskaper og biler og utstyr er på plass slik at vi kan starte sesongen på best mulig måte. Jeg deltar på befaringer, driftsmøter med kunder og holder orden i kontraktene. Prosjektene mine er alt fra store offentlig kontrakter til mindre jobber i private hager, og alle er like spennende å jobbe med. Jeg har ansvaret for en god gjeng på ca 30 faste ansatte og noe mer i sesong. Det er ganske givende og jeg blir så stolt av gjengen min når jeg ser at parkene rundt om skinner! I sesongen handler det mye om å være en støtte til rodelederne mine slik at vi før løst alle oppgaver i tillegg til at jeg følger opp økonomien i prosjektene.
Hvilke muligheter har landskapsingeniørstudiet gitt deg?
Min reise etter studiet har hittil vært helt fantastisk. Jeg startet som Trainee i Steen & Lund rett etter studiene. Det var to supre år hvor jeg var innom alle deler av firmaet og fikk et unikt innblikk i hvordan alt henger sammen. Denne erfaringen sammen med kunnskapen fra studiet har gjort at jeg har kunnet bidra med mye ulike oppgaver i firmaet og ha den rollen som jeg har i dag.
Jeg havnet etter hvert i NLI styret som nestleder og sitter nå som leder etter å ha tatt over for Ruben. Det å sitte i NLI styret må jeg si har gjort mye for meg. Det å komme i kontakt med ulike folk i bransjen og holde kontakt med andre linger er gull verdt! Jeg har også fått muligheten til å reise til København og holde et foredrag på Universitetet om LING utdannelsen her i  Norge, samt knytte nettverk både med danske og svenske linger. DET er gøy! Selv om jeg har totalt sceneskrekk er jeg likevel ganske ydmyk til å få en slik mulighet!
Jeg engasjerer meg mye for LING studiet og skal nå sitte i en høringsgruppe på NMBU som skal gjennom en ekstern vurdering av LING studiet. Nylig fikk jeg også en forespørsel om å sitte i juryen for prisen «Norges beste uterom» så her bare baller det på seg med mye gøy! Min oppfordring til alle linger der ute er å engasjere seg, selv om det bare er i det små – så dukker det opp store muligheter, garantert!
Er det noen fag på NMBU du har hatt spesielt stor nytte av i arbeidslivet?
Jeg startet på Landskapsingeniørstudiet uten noen form for bakgrunn innenfor grønt eller anlegg, så hele utdanningen har vært veldig nyttig for meg. Spesielt nyttig er nok kunnskapen jeg har fått om kontrakter og entrepriser. Jeg bruker også mye av kunnskapen fra TBA 270 og plantelære i hverdagen.
Det jeg kanskje savner, eller skulle ønske jeg hadde hatt på studiet er økonomi. Hoveddelen av mitt ansvar handler om nettopp dette , så her var jeg nok ganske svak til å begynne med.
Share

STUIDIETUR TIL KØBENHAVN SEPTEMBER 2017

Vi er i gang med planlegging av ny studietur, og håper på å få til ny tur i 2019. Styret i NLI vil derfor fortelle dere litt om vår hyggelige og vellykkede tur til København i 2017.

Dette var vår førstestudietur, og et lite pilotprosjekt for styret sin del. Vi ble en god gjeng på 9 linger som dro nedover tidlig 8. september. Programmet var  fullspekket  med faglig stoff, nysgjerrighet, besøke de danske lingene, god mat og drikke.

Vi startet turen med et besøk til Skovskolen, der de danske lingene holder til. De hadde ordnet et bra program for oss, med diskusjoner om studiene, linger i arbeidslivet og veien videre. I tillegg fikk vi en omvisning på skolen og en super lunsj. Noen av studentene  tok oss med videre til Fredensborg slott, med en nydelig barokkhage.

Resten av fredagen gikk til å komme seg til København by. Der tok vi for oss en del anlegg sentrumsnært, slik som Nørreport stasjon, Torvhallerne, Israels plads og Ørstedsparken. En god middag rundet av den første kvelden.

Lørdagen begynte tidlig, og dessverre med en tung regnsky som skulle henge over oss hele dagen. Dette stoppet selvfølgelig ikke noen ivrige norske landskapsingeniører om å få med seg mest mulig faglig og sosialt. Vi leide sykler og la bak oss en god del kilometer den lørdagen. Første stoppested ble Den Røde Plads og Den Sorte Marked. Et område preget av ulike etnisiteter og religioner. Videre syklet vi Fredriksberg Have, Fredriksberg Slott, Søndermarken og Vestre Kirkegård. Før lunsj fikk vi også med oss taket på Tivoli hotell, Rigsarkivets Grønne Taghave, Kalvebod Brygge, Cykelslangen.

    

Kvelden avsluttet vi på en god restaurant, og fikk oppsummert med at dette hadde vært en fin studietur, mye faglig, god mat og drikke, men ikke minst utrolig hyggelig å dele en sånn opplevelse med andre engasjerte linger.

Denne turen har gjort at vi er innstilte på å få til flere turer, med forhåpentligvis flere linger neste gang. Vi har knyttet sterke bånd på tvers av studiekull, og arbeidsplasser.

Share

Intervju med en LING: Håvard Ødegård

Navn: Håvard Ødegård

Alder: 23 år gammel

Jobb/studie: Kontrollingeniør i Statens vegvesen, drift og vedlikehold Bergen.

Utdannet landskapsingeniør.

Hvordan er din arbeidshverdag?

Jeg jobber som kontrollingeniør på driftskontrakt Stor-Bergen, som omfatter riks- og fylkesvegene i Bergen-, Osterøy-, Os-, og Austevoll kommune. Vegnettet består av landeveger, motorveger og gatemiljøer i by. Min arbeidshverdag er veldig variert, og fordeler seg hovedsakelig mellom kontorarbeid og befaringer ute på vegnettet. Driftskontraktene for vegdrift legges ut på anbud og har en varighet på fem år. Entrepenøren som får tildelt kontrakten har et funksjonsansvar for å drifte vegene etter vegvesenets kontraktskrav. Som kontrollingeniør for byggherre er jobben min å følge opp driftsentrepenørens leveranse, både ute på veg og gjennom entrepenørens dokumentasjon av kontraktens krav.

Entrepenørens leveranse blir fulgt opp gjennom stikkprøvekontroller av kvaliteten ute på veg og gjennom jevnlige byggemøter. Utover dette stiller vi en rekke krav til dokumentasjon av blant annet framdrift, inspeksjoner, HMS, trafikkskader, sommer- og vintermengder, og mange andre forhold. Disse kravene utløser en del arbeid med oppfølging fra byggherresiden.

I tillegg bestiller jeg og følger opp framdrift og økonomi for tilleggsarbeider. Dette kan være utbedringer av skader og mangler på våre vegobjekter, eller mindre opprustinger av eksisterende veg for å bedre framkommeligheten for trafikantene. Faglig gode og kreative løsninger kreves for å kunne håndtere stadig nye utfordringer som dukker opp.

Jeg har også en del kontakt med tredjepart, i form av offentlige og private aktører og vegbrukere. Det er mange som har behov, ønsker og meninger knyttet til riks- og fylkesvegnettet.

Hvilke muligheter har landskapsingeniørstudiet gitt deg?

Landskapsingeniørstudiet har gitt meg en god faglig bredde som gir muligheter for å gå i flere ulike retninger etter endt skolegang. Studiet har gitt meg en god forståelse for relevante fagkunnskaper og problemstillinger innenfor det jeg jobber med, samt evnen til å raskt kunne tilegne meg nye kunnskaper innen faget. Det kommer veldig godt med når man arbeider med drift og vedlikehold av veg. Man må kunne mye om det meste, og det finnes ikke alltid et fasitsvar. Fagområdene spenner seg blant annet mellom vegdekker, drenering, grunnarbeider, vinterdrift, skred- og rassikring, renhold, og grøntskjøtsel for å nevne noe.

Er det noen fag på NMBU du har hatt spesielt stor nytte av i arbeidslivet?

Generelt sett har de fleste av fagene i landskapsingeniørstudiet kommet til anvendelse i min arbeidshverdag i ulik grad. De tekniske fagene har kommet spesielt godt til nytte, men også prosjektledelse, plantefag og jus har vært nyttige emner for å nevne noe.

 

Share

Intervju med en LING: Shakil Mohammad

Navn: Shakil Mohammad

Alder: 30 år gammel

Jobb/Studie: Landskapsingeniør hos SWECO på Ski.

Utdannet Landskapsingeniør ved NMBU. Supplert med emner i økonomi og administrasjon ved handelshøgskolen BI.

Tidligere arbeidsgiver Focus Software, Billingstad.

Hvordan er din arbeidshverdag?

Min arbeidshverdag foregår i hovedsak foran en kraftig 19-tommers datamaskin og favoritt programmet AutoCAD Civil 3D.

Jeg startet hos SWECO 1.juli og allerede etter 2 arbeidsdager måtte jeg reise til Bergen for å bli med på et oppstartsmøte for modellering til bybane- prosjektet i Bergen. Dette prosjektet jobber jeg med i dag, men har også en del andre prosjekter som går ved siden av (Ensjø Torg, Haugesund Sykehus, Hvalsbekken i Asker). I tillegg til dette skal jeg jobbe tett mot BIM- gruppen. Der er arbeidsoppgaven min å være et godt bindeledd mellom landskaps- ingeniører/arkitekter og BIM- gruppen.

Ulike prosjekter har ulike problemstillinger, og forskjellige samarbeidspartnere har hver sin måte å jobbe på. Det krever at man raskt kan innstille seg på nytt, og kan jobbe gjennom forskjellige medier som møter, telefoniavtaler, Skype og e-poster. Det er mye som skal gjøres og tidsfrister skal holdes. Det enkleste hadde selvfølgelig vært å rulle på en ball, men det er mye morsommere og spennende om man klarer å sjonglere med flere baller i lufta. En stor fordel med å jobbe i et stort firma som SWECO er at man får jobbe med mye forskjellig, og har et bredt og godt nettverk bak seg.

Hvilke muligheter har landskapsingeniørstudiet gitt deg?

Med tanke på at studiet har er bredt utvalg av fag er det enklere å forstå seg på problematikk hvor det inngår flere disipliner (veg, vann, landskap, geoteknikk osv.). En spesialisering mot landskap har gitt meg unik kompetanse og et godt fundament for å bygge meg selv videre i den retningen jeg selv ønsker.

Er det noen fag fra NMBU som du har hatt spesielt stor nytte av i arbeidslivet?

I mitt tilfelle hadde jeg stor nytte av konstruksjonsfagene. Stadig vekk ser jeg at det å arbeide tverrfaglig mot andre fag blir viktig og nødvendig for fremtidig prosjektering. Samtidig har jeg fått god nytte av vann- teknikk og kommunalteknikk i prosjekt der man ønsker blå/ grønn prosjektering.

 

 

 

Share

Ost- og vinkveld hos LINK Landskap 24.oktober kl.18.00

I år, som i fjor arrangerer NLI ost- og vinkveld for landskapsingeniører.
Denne gangen med en ny vri. Vi skal til LINK Landskap!

LINK Landskap er en stor aktør på prosjekteringssiden med mange spennende prosjekter. Blant annet nye Campus ÅS -samlokaliseringen av Norges Veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås med utomhusanlegg på omtrent 200.000 m2! Videre har LINK Landskap Stranden på Aker Brygge, Grorudparken og Strømsø Torg på merittlista. De har flere landskapsingeniører på laget, samt en prakis med praktikantstillinger vi skal få høre mer om.

Dette er en gylden mulighet til å se arbeidshverdagen til LINGer som arbeider på prosjekterings-siden. Samt en veldig hyggelig og sosial kveld med andre LING-studenter og styret til NLI.

BLI MED!
(NLI ønsker at de som skal være med melder seg på Facebook-eventet, for å sikre at det blir nok ost og vin)

LINK Landskap holder til i Kirkegata 4, 0153 Oslo

For dere som drar fra Ås er det mulig å ta samme tog som studentrepresentantene i NLI. For dere som bor i Oslo møtes vi på Bankplassen i Oslo.

Er det noen spørsmål, så huk tak i studentrepresentantene på NMBU, Mari Utigard eller Einar Myhre.

 

 

Share

Intervju med en LING: Yvonne Bruvik Hauge

Navn: Yvonne Bruvik Hauge

Alder: 23 år gammel

Jobb/Studie: Landskapsingeniør hos Arkoconsult AS på Valestrand, Osterøy.

Hvordan er din arbeidshverdag?
Min arbeidshverdag er veldig varierende og spennende. Til vanlig jobber jeg med byggesøknader, reguleringsplaner og ulike mindre utomhusprosjekter. Arkoconsult er et totalentreprenør som involverer seg i alle ledd av en byggeprosess, fra tegning til overtakelse.

Når jeg jobber med byggesøknader får jeg en kunde som jeg er kontaktperson for i de ulike prosessene i en byggesak. Da lager jeg klar nabovarsel, selve søknaden og eventuell søknad om igangsettingstillatelse og ferdigattest. Jeg tar meg også av å skrive dispensasjoner og redegjørelser der dette trengs. Som ansvarlig søker i en sak er det mye ansvar som navnet tilsier. Man må være strukturert og ha kontroll over alle de ulike dokumentene til enhver tid. Jobben som ansvarlig søker er svært givende da man er med på å oppfylle andres drømmer om å få lov til å bygge noe. Andre arbeidsoppgaver jeg jobber med er blant annet reguleringsplaner. Dette er en større prosess enn byggesøknader og man har da en dialog med kommunen og er forslagsstiller for å komme til en best mulig løsning på en ny plan.

Jeg har også andre mindre oppgaver som å prosjektere og tegne utomhusplaner, planlegge lekeplasser, bestille inn varer eller lage beskrivelser av lekeplass og uteområder.

Hvilke muligheter har landskapsingeniørstudiet gitt deg?
Gjennom LING studiet har jeg fått muligheten til å få en variert og spennende arbeidshverdag! Gjennom studiet lærer man så utrolig mye som kan anvendes i utallige stillinger i Norge og utlandet. På grunn av studiet jobber jeg i dag på verdens beste arbeidsplass med noen fantastiske kollegaer som hver dag inspirerer meg til å jobbe hardere.

Er det noen fag fra NMBU som du har hatt spesielt stor nytte av i arbeidslivet?
Fag jeg har hatt stor nytte av er blant annet TBA270 – Byggesak og prosjektledelse, LAD102 – GIS fag, JUS100, og THT251 – vegteknologi. Selv om jeg ikke har fått nytte av alle fagene i like stor grad, så har jeg likevel vert borti alt fra planter og gress til jus og byggesak sålangt på min arbeidsplass, og jeg gleder meg til veien videre som ansatt hos Arkoconsult AS.Share

Studietur til København 8.- 10. september

NLI arrangerer sin første studietur og i år går turen til København. Vi har lagt opp til et program som byr på flere spennende og interessante prosjekter, og vi besøker områder som vil inspirere enhver landskapsingeniør. Vi starter turen med en omvisning og introduksjon til park- og haveingeniørstudiet i Fredensborg, deretter følger attraksjonene som perler på en snor. Vi vil også besøke det nyeste byutviklingsprosjektet, en utvikling av et tidligere industriområde- Nordhavn. Dette vil du ikke gå glipp av!

Dato: 8 – 10 spetember (NB! for de av dere som var på fagdagen: legg merke til at datoen for turen er flyttet)

Pris: 3550,-

Dette inkluderer:
Fly t/r
Hotell *
Middag fre + lør
Sykkelleie

*prisen gjelder 2 pers i dobbeltrom

Lunsj alle dagene er ikke inkludert. Billetter til metro den første dagen er heller ikke inkludert.

Påmelding på mail til post@ling.no innen 7 april. Depositum på kr 1500,- innbetales til kontonummer 1503.45.37493 samtidig som påmelding.

Les førsteutgaven av programmet her, mer detaljert info rundt tider etc blir sendt til deltakerne.

Vi gleder oss!

Mvh
NLI styret

Trykk på bildet for større versjon.

 

Share