Navn: Yvonne Bruvik Hauge

Alder: 23 år gammel

Jobb/Studie: Landskapsingeniør hos Arkoconsult AS på Valestrand, Osterøy.

Hvordan er din arbeidshverdag?
Min arbeidshverdag er veldig varierende og spennende. Til vanlig jobber jeg med byggesøknader, reguleringsplaner og ulike mindre utomhusprosjekter. Arkoconsult er et totalentreprenør som involverer seg i alle ledd av en byggeprosess, fra tegning til overtakelse.

Når jeg jobber med byggesøknader får jeg en kunde som jeg er kontaktperson for i de ulike prosessene i en byggesak. Da lager jeg klar nabovarsel, selve søknaden og eventuell søknad om igangsettingstillatelse og ferdigattest. Jeg tar meg også av å skrive dispensasjoner og redegjørelser der dette trengs. Som ansvarlig søker i en sak er det mye ansvar som navnet tilsier. Man må være strukturert og ha kontroll over alle de ulike dokumentene til enhver tid. Jobben som ansvarlig søker er svært givende da man er med på å oppfylle andres drømmer om å få lov til å bygge noe. Andre arbeidsoppgaver jeg jobber med er blant annet reguleringsplaner. Dette er en større prosess enn byggesøknader og man har da en dialog med kommunen og er forslagsstiller for å komme til en best mulig løsning på en ny plan.

Jeg har også andre mindre oppgaver som å prosjektere og tegne utomhusplaner, planlegge lekeplasser, bestille inn varer eller lage beskrivelser av lekeplass og uteområder.

Hvilke muligheter har landskapsingeniørstudiet gitt deg?
Gjennom LING studiet har jeg fått muligheten til å få en variert og spennende arbeidshverdag! Gjennom studiet lærer man så utrolig mye som kan anvendes i utallige stillinger i Norge og utlandet. På grunn av studiet jobber jeg i dag på verdens beste arbeidsplass med noen fantastiske kollegaer som hver dag inspirerer meg til å jobbe hardere.

Er det noen fag fra NMBU som du har hatt spesielt stor nytte av i arbeidslivet?
Fag jeg har hatt stor nytte av er blant annet TBA270 – Byggesak og prosjektledelse, LAD102 – GIS fag, JUS100, og THT251 – vegteknologi. Selv om jeg ikke har fått nytte av alle fagene i like stor grad, så har jeg likevel vert borti alt fra planter og gress til jus og byggesak sålangt på min arbeidsplass, og jeg gleder meg til veien videre som ansatt hos Arkoconsult AS.Intervju med en LING: Yvonne Bruvik Hauge
Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *