Her er andre innlegg i en serie av intervjuer med LINGer i arbeid.

Navn: Tim Fosvold

Alder: 30

Jobb/Studie: Prosjektleder / Landskapsingeniør – ferdig fra UMB sommeren 2010

Hvordan er din arbeidshverdag?
Min arbeidshverdag er ganske variert, men i hovedsak er det rent administrative oppgaver som gjelder. Det være seg oppfølging av HMS og KS, oppfølging av kontrakt i den forstand å sørge for at vi utfører det vi er bedt om å utføre, hente inn tilbud på og bestille varer og tjenester, kalkulere tilleggsarbeider og mindre jobber, sørge for at vi får betalt for tilleggsarbeid og endringer, dokumentasjon av arbeidet vi utfører, følge opp anleggsleders arbeid, fakturering for å neve noe.

Mange av oppgavene følges også opp ute i feltet på byggeplass og jeg er ukentlig innom de fleste anlegg for å overvære at alt går riktig og forskriftsmessig for seg. Det er også min oppgave om mulig å se etter mer effektive løsninger og måter å løse oppgaver på. Videre deltar jeg alltid i byggemøter og på befaringer for å diskutere løsninger, følge opp underentreprenører osv., prosjekteringsmøter dersom byggherre ønsker entreprenørs tilstedeværelse osv.

Hvilke muligheter har landskapsingeniør-stuidet gitt deg? Det har gitt meg en allsidig og fleksibel verktøykasse som jeg tror kunne og fortsatt kan, føre meg i mange forskjellige retninger. Jeg kan ikke helt fri meg fra å tenke på studiet som en potet som kan brukes til mangt. Jeg føler også at bredden i studiet har gjort at man har en fot i mange leire, og for min del i den jobben jeg har nå, gjort meg i stand til å sette meg inn i og løse mange ulike og komplekse situasjoner og oppgaver.

Er det noen fag på NMBU du har hatt spesielt stor nytte av i arbeidslivet?
De fagområdene som peker seg mest ut for meg nå, 6 år etter endt studie, (husker ikke hva fagene heter) er anleggsteknikk/konstruksjonsteknikk, arbeid med beskrivelser, plantefag og jus for å nevne noe.

Intervju med en LING: Tim Fosvold
Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *