Navn: Håvard Ødegård

Alder: 23 år gammel

Jobb/studie: Kontrollingeniør i Statens vegvesen, drift og vedlikehold Bergen.

Utdannet landskapsingeniør.

Hvordan er din arbeidshverdag?

Jeg jobber som kontrollingeniør på driftskontrakt Stor-Bergen, som omfatter riks- og fylkesvegene i Bergen-, Osterøy-, Os-, og Austevoll kommune. Vegnettet består av landeveger, motorveger og gatemiljøer i by. Min arbeidshverdag er veldig variert, og fordeler seg hovedsakelig mellom kontorarbeid og befaringer ute på vegnettet. Driftskontraktene for vegdrift legges ut på anbud og har en varighet på fem år. Entrepenøren som får tildelt kontrakten har et funksjonsansvar for å drifte vegene etter vegvesenets kontraktskrav. Som kontrollingeniør for byggherre er jobben min å følge opp driftsentrepenørens leveranse, både ute på veg og gjennom entrepenørens dokumentasjon av kontraktens krav.

Entrepenørens leveranse blir fulgt opp gjennom stikkprøvekontroller av kvaliteten ute på veg og gjennom jevnlige byggemøter. Utover dette stiller vi en rekke krav til dokumentasjon av blant annet framdrift, inspeksjoner, HMS, trafikkskader, sommer- og vintermengder, og mange andre forhold. Disse kravene utløser en del arbeid med oppfølging fra byggherresiden.

I tillegg bestiller jeg og følger opp framdrift og økonomi for tilleggsarbeider. Dette kan være utbedringer av skader og mangler på våre vegobjekter, eller mindre opprustinger av eksisterende veg for å bedre framkommeligheten for trafikantene. Faglig gode og kreative løsninger kreves for å kunne håndtere stadig nye utfordringer som dukker opp.

Jeg har også en del kontakt med tredjepart, i form av offentlige og private aktører og vegbrukere. Det er mange som har behov, ønsker og meninger knyttet til riks- og fylkesvegnettet.

Hvilke muligheter har landskapsingeniørstudiet gitt deg?

Landskapsingeniørstudiet har gitt meg en god faglig bredde som gir muligheter for å gå i flere ulike retninger etter endt skolegang. Studiet har gitt meg en god forståelse for relevante fagkunnskaper og problemstillinger innenfor det jeg jobber med, samt evnen til å raskt kunne tilegne meg nye kunnskaper innen faget. Det kommer veldig godt med når man arbeider med drift og vedlikehold av veg. Man må kunne mye om det meste, og det finnes ikke alltid et fasitsvar. Fagområdene spenner seg blant annet mellom vegdekker, drenering, grunnarbeider, vinterdrift, skred- og rassikring, renhold, og grøntskjøtsel for å nevne noe.

Er det noen fag på NMBU du har hatt spesielt stor nytte av i arbeidslivet?

Generelt sett har de fleste av fagene i landskapsingeniørstudiet kommet til anvendelse i min arbeidshverdag i ulik grad. De tekniske fagene har kommet spesielt godt til nytte, men også prosjektledelse, plantefag og jus har vært nyttige emner for å nevne noe.

 

Intervju med en LING: Håvard Ødegård
Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *