Navn: Frida Elise Walle

Alder: 25

Stilling: Prosjektingeniør hos Agaia

Uteksaminert: 2020

1) Hvordan gikk du frem etter studiet for å finne jobb?

-Søkte først på en sesongarbeider jobb i Sten og Lund (nå Agaia) for å få en fot innenfor bransjen, men også for å få litt praktisk erfaring som vil gi meg bedre forståelse for det som gjøres ute på anlegg. Denne jobben hadde jeg fra ca April-oktober 2020 mens jeg skrev bachelor. Før denne kontrakten/jobben gikk ut så jeg mye på finn og sendte ut mange søknader. Til slutt fikk jeg et jobbtilbud fra Lørenskog kommune som landskapsingeniør i parkavdelingen. Jobbet i Lørenskog ca 1,5 år før jeg fikk tilbud om å jobbe i Agaia.

2) Hvilket fag fra studiet har du hatt mest/minst bruk for?

-Har stort sett hatt bruk for alle fagene i varierende grad. Bruken av fagene kommer veldig ann på hvilken jobb man ender opp med. Feks i Lørenskog i parkavdelingen fikk jeg mye bruk for plantefag, jord, forvalting og vedlikehold. Nå i Agaia får jeg mer bruk LAA fagene. Det er ingen fag jeg kunne vært foruten da alle fagene har viktige elementer som bidrar til å kunne se det store bildet/ sammenhengrn mellom bruk og valg av materialer feks. Det jeg kanskje føler jeg har hatt minst bruk for er BUS100, men det er fordi det ikke var vinklet mot fagområdet vårt. Hadde det vært mer rettet mot «oss» så hadde det vært veldig nyttig. Økonomi spiller en veldig sentral rolle i min prosjekthverdag i Agaia.

3) Hvordan ser din arbeidsdag ut i dag?

-En arbeidsdag for meg er veldig forskjellig fra dag til dag, men samtidig lik. Man har det overordnede med å følge opp ulike deler i et prosjekt. Feks framgang, kontrakt, HMS. Det er mange krav fra byggherre som må følges opp. Dette innebærer at jeg er ute på byggeplass flere ganger om dagen og at man har en god dialog med arbeidsgiver. Det skjer hele tiden endringer i et prosjekt.

4) Hva har du lært mest av i jobb?

-Det jeg har lært mest av i jobb er at man alltids må være forberedt på endringer, det man lærer under studiet er bare en liten del av hvordan jobbhverdag/kunnskap er. Litt klisje å si synes jeg, men det er sant det man sier at man ikke er ferdig utlært når man uteksamineres.

5) Er det noe du ikke hadde på studiet som du gjerne skulle hatt mer av?

-Skulle gjerne hatt mer av LAD100 og andre dataprogrammer som jeg nå bruker i arbeidsdagen. Eks project; lager framdriftsplaner her.

6) hva er ditt beste tips eller råd til LING-studentene?

-Bygg nettverk (delta på arrangement) gjør en god synlig innsats og ta ansvar, dette bidro til at jeg fikk jobb i Agaia.

Intervju med en LING: Frida Elise Walle
Share