Dette er første innlegg i en serie av intervjuer med LINGer i arbeid.

Navn: Dan Paulsen

Alder: 28

Studie: Ling

Jobb: Prosjektleder og Byggeleder hos Bymiljøetaten, Oslo kommune

14124067_10154207576781273_836663132_o

Min arbeidshverdag: Jeg jobber med prosjektering og bygging av parker, turveier, bekker og grøntområder i Oslo kommune. Jeg styrer fremdrift, økonomi og løsninger i prosjektene. Min jobb kan grovt sett deles opp i 2 forskjellige prosesser: Prosjektering og bygging. Når jeg jobber med prosjektering så samarbeider jeg med ett eller flere konsulentfirmaer. Konsulentene lager tegninger, beskrivelser og løsninger. Jeg styrer deres fremdrift og sørger for at de holder seg innenfor det avtalte budsjettet og leverer innenfor avtalt tid.

Dersom det er arbeider som utføres som ikke er med i den opprinnelige kontrakten, tillegg eller endringsmeldinger, godkjenner jeg også dette. Jeg godkjenner løsningene som konsulentene kommer med og jeg kvalitetssikrer både tegninger og beskrivelser. Normalt sett har vi prosjekteringsmøter hver 14. dag slik at konsulenten kan oppdatere meg i deres arbeider og de kan høre mine ønsker.

Når jeg har et byggeprosjekt så er arbeidsmetoden stort sett den samme. Jeg samarbeider med ett eller flere entreprenørfirmaer som bygger prosjektet. Det er min oppgave å se til at det avtalte budsjettet overholdes. Dersom det oppstår problemer underveis i byggeprosessen så er det min oppgave å finne en løsning på dette i samråd med konsulenten og bringe denne løsningen videre til entreprenøren.

I et byggeprosjekt så overser jeg fremdrift, økonomi, endringsmeldinger, SHA, kvalitet på utført arbeid og at entreprenøren overholder de lover og regler som gjelder for norske firmaer mtp. Arbeidstid, arbeidsforhold osv. Jeg går befaringer på byggeplassen stort sett hver eneste uke for å kontrollere arbeidene og jeg gjennomfører byggemøter hver 14. dag.

Stort sett jobber jeg fra hovedkontoret til Bymiljøetaten, men i visse større prosjekter har vi også kontorlokaler på anleggsplassen. I et vanlig byggeprosjekt er jeg ca. 60/40 innendørs på kontor og utendørs på anleggsplassen. Når prosjekterings- og byggeoppdrag er sluttført fører jeg sluttregnskaper på prosjektene og kontrollerer at konsulent og entreprenør ikke har tatt mer betalt enn de har rett på.

14074455_10154207576741273_1309626780_o

Muligheter som LING studiet gir: Jeg jobber i Oslo kommune og det har jeg gjort helt siden jeg var ferdig på NMBU i 2012. Det er mange muligheter for LING studentene men det er viktig å forstå at arbeidserfaring er verdifullt. Det kan være vanskelig å få jobb i starten, særlig i dagens marked hvor det er så mange jobbsøkere men slik er det for alle som søker jobb akkurat nå, uansett studieretning.

Det kan være smart å slå seg til ro i et firma over flere år før man velger noe nytt. Det er viktig å knytte kontakter. Hvis man viser at man er flink i jobben sin så kan man ofte bli headhuntet til andre firmaer. Med litt erfaring og verdifulle kontakter er det mange muligheter. Hvis man i tillegg er veldig flink på tekniske løsninger og NS3420 kan man starte opp eget firma og leie seg ut til andre konsulentfirmaer, kommunale foretak og staten. Praktisk erfaring hos et entreprenørfirma blir verdsatt høyt da din potensielle arbeidsgiver ser at man har forståelse for hvordan det fungerer i den virkelige verden og ikke bare på papiret.

14074396_10154207576836273_1780184368_o

Fag på NMBU: Slik LING studiet nå er bygd opp så dekker studiet det meste man trenger. Man får god teknisk innsikt i faget. Dette er viktig uansett bransje man jobber i, enten det er som konsulent, entreprenør eller byggherre(Både kommunalt og statlig). Dersom man skal jobbe som konsulent eller entreprenør er det de tekniske fagene som er viktigst. I tillegg kommer man langt dersom man er god på NS3420.

Dersom man skal jobbe som f.eks. prosjektleder eller byggeleder, enten det er kommunalt, statlig eller privat, vil man i tillegg ha et behov for grunnleggende forståelse av både ledelse, økonomi og jus. Det holder med grunnleggende innføring i disse fagene og det er absolutt noe man bør ta.

Save

Intervju med en LING: Dan Paulsen
Share

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *