Har du nyttige artikler eller informasjon du ønsker å dele med dine landskapsingeniørkollegaer, kan du gjerne sende det til oss og vi vil legge det ut på våre nettsider.

post@ling.no

Share