Vi er så heldige og har fått mange flinke foredragsholdere på fagdagen vår i år!

Stig Holterhuset, distrikstansvarlig Østlandet, fra Asak Miljøstein.

«Asak Flyt, nyhet innen permeable kjøresterke overflater»

Petter Vistnes, administrerende direktør , Agaia

«Hvordan kan vi sammen sette standarden for en bærekraftig fremtid»

Vera Stroth, prosjektleder, Agaia

«Skårerparken i Lørenskog- klimagassbudsjett og klimaregnskap»

Rune Marstein- Gaupen planter

«Plantinor- vintergrønne planter til norske anlegg og erfaringer fra anlegg»

Renè Kiersten, spesialrådgiver, Veidekke

«PHD- stabilitetsegenskaper for åpne og velgraderte materialer i forsterkningslag i overbygninger»

Lone Ross, avdelingsleder, NIBIO

«Bruk av tre- holdbarhet og gjenbruk»

Kasper Tungen Midtskog, prosjektingeniør, Skaaret Landskap

«Bachelor- klimabesparende tiltak ved bygging av grøntanlegg»

Se under for fullstendig program, og husk påmeldingsfristen 14. februar

Fagdagen 2024
Share