I forbindelse med at landskapsinstituttet, ILA, på NMBU feirer sitt 100-års jubileum i 2019, fikk vi i NLI forespørsel om vi kunne tenke oss å holde fagdagen og årsmøtet på NMBU. Fagdagen ble derfor avholdt i den ærverdige festsalen i andre etasje i Urbygning. Med rekordstort oppmøte, 60 personer, var det knyttet stor forventning til de ulike foredragsholderne, hvor tema for året var grønne løsninger og fremtidsrettet bygging.

Nestleder i NLI, Einar Myhre, startet dagen med å ønske alle velkommen og gav deretter ordet til Tore Edvard Bergaust, fra NMBU, som ga en kort introduksjon om ILAs historie og feiringen som vil foregå i løpet av året i forbindelse med 100 års jubileumet. NLIs fagdag på NMBU er første arrangement i forbindelse med denne markeringen.

Første foredragsholder var Jostein Sundby fra Vital vekst AS. Han gav oss et innblikk i løsninger for grønne tak, og presenterte en del nyvinninger som er under produksjon og forsøkstesting. De vanlige grønne takene er dekket av sedummatter eller blomsterengmatter. Videre kunne Jostein fortelle om nye løsninger med lyngmatter og mosematter, samt erosjonsmatter.

Jostein guidet oss gjennom ulike måter å legge ut og bygge opp sedum på tak og viste en rekke eksempler på utførte prosjekter. Videre gikk vi innpå NS3840 som omhandler grønne tak, og litt om svartelistede arter av Sedum. Avslutningsvis fikk vi en kort innføring i skjøtsel for sedumtak, samt fordelene grønne tak gir i forbindelse med overvann, insekter og blomstring.

Etter en kort pause fikk vi en gjennomgang av prosjektstyring i prosjekt Campus Ås, presentert av Rune Johansen, Martin Dalehaug og Tormod Sola fra Steen & Lund. Vi fikk innblikk i prosessen fra anbud til prosjektgjennomførelse og videre om ulike styringsverktøy og hvordan disse kan benyttes på best mulig måte for å ha god kontroll i prosjektet. Etter en gjennomgang inne ble vi med ut for å se på første overleverte del. Dette gjelder første området bak Urbygningen, som innebærer deler av Niagara, plen og bedarealer. Dessverre var det såpass mye snø at det var umulig å se selve elementene, men heldigvis ble det god tid til å stille spørsmål.

Etter en tur ute var det godt å komme inn til en lang lunsj i hjerterommet på Urbygningen. Her ble det tid til å mingle med andre linger, både uteksaminerte og studenter, samt foredragsholderne.

Deretter fikk vi et spennende foredrag med Astrid Skrindo fra Statens Vegvesen om økologisk revegetering og veg. Her ble det trukket frem ulike eksempler på økologisk revegetering med gode bilder. En engasjert Astrid forteller om ulike roller og ansvar for miljøet ved utbygginger, samt en oppklaring av begreper innen økologiaspektet.

Videre kom Terje Laskemoen fra Bymiljøetaten og holdt et innlegg om biologisk mangfold i byggesonen. Et meget interessant tema hvor han la frem mange gode eksempler i form av bilder og tekst fra Oslo kommune og hans arbeidshverdag. Det var spennende å høre om hvordan det biologiske mangfoldet blir truet under byggeperioder og i byggesonene, samt hvordan man i større grad kan ivareta og istandsette for å beholde det biologiske mangfoldet.

Fagdagen ble avsluttet av Kristin Marie Berg som gav oss en gjennomgang i evalueringen som er gjennomført av LING-studiet og hvordan veien videre vil være. Dette var interessant for både studenter og uteksaminerte, og gav oss et innblikk i utviklingen studiet har hatt. Det er liten tvil om at studiet er i fremmarsj når man ser på søkertallene. Evalueringen som er utført av eksterne (folk) trekker frem både positive og negative sider ved studiet og hvilke muligheter og svakheter som kan jobbes med videre.

Etter avsluttet fagdag gikk vi rett over på årsmøtet for NLI. Der startet vi med en gjennomgang av 2018 og hva foreningen har gjort og jobbet med i løpet av året. Regnskapet ble lagt frem, og det var hyggelig lesning for alle. Deretter var det valg av nye medlemmer til styret. Vervene som var på valg var nestleder, webansvarlig x2 og studentrepresentanter x2. Det nye styret ble da slik:

Leder: Bea Antoniewicz (medhjelper Einar Myhre mens Bea er i barselpermisjon)

Nestleder: Astrid Seeberg

Økonomiansvarlig: Ellen Grennes

Webansvarlig: Fredrik Fløgstad og Kristine Haugereid

Studentrepresentanter: Nora Østern og Mari Otterlei

Som en hyggelig avslutning på kvelden dro en liten gjeng ut på en felles middag i Ås sentrum. Der ble det en sosial og trivelig stund med god mat og drikke, og god stemning.

Vi gleder oss til å neste års fagdag, og håper på like bra oppmøte!!

Fagdag og årsmøte 2019
Share

2 thoughts on “Fagdag og årsmøte 2019

 • april 10, 2019 kl 12:21
  Permalenke

  Til tidligere ling-studenter på NMBU,

  I forbindelse med at Institutt for Landskapsarkitekter, ILA, er 100 år i år, arrangerer vi en jubileumsfest for tidligere ILA-studenter den 20. juni.
  Vi ønsker at dere i NLI kan sende denne invitasjonen til alle deres medlemmer, og be dem samtidig spre invitasjonen til andre tidligere ling-studenter som ikke er NLI-medlemmer.
  Hvem kan jeg sende invitasjonen til som kan formidle den videre? Jeg prøvde to adresser jeg fikk fra Tore Edvard Bergaust, men fikk dem i retur, prøver derfor her.

  Hilsen Ingrid M. Ødegård, ILA, NMBU

  Svar
  • april 10, 2019 kl 13:01
   Permalenke

   Hei
   Hjertelig takk for invitasjon.
   Vi skal sørge for å spre informasjonen videre

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *