Fagdagen 2024

Vi er så heldige og har fått mange flinke foredragsholdere på fagdagen vår i år!

Stig Holterhuset, distrikstansvarlig Østlandet, fra Asak Miljøstein.

«Asak Flyt, nyhet innen permeable kjøresterke overflater»

Petter Vistnes, administrerende direktør , Agaia

«Hvordan kan vi sammen sette standarden for en bærekraftig fremtid»

Vera Stroth, prosjektleder, Agaia

«Skårerparken i Lørenskog- klimagassbudsjett og klimaregnskap»

Rune Marstein- Gaupen planter

«Plantinor- vintergrønne planter til norske anlegg og erfaringer fra anlegg»

Renè Kiersten, spesialrådgiver, Veidekke

«PHD- stabilitetsegenskaper for åpne og velgraderte materialer i forsterkningslag i overbygninger»

Lone Ross, avdelingsleder, NIBIO

«Bruk av tre- holdbarhet og gjenbruk»

Kasper Tungen Midtskog, prosjektingeniør, Skaaret Landskap

«Bachelor- klimabesparende tiltak ved bygging av grøntanlegg»

Se under for fullstendig program, og husk påmeldingsfristen 14. februar

Share

Agaia søker trainee!

TRAINEE HOS LANDETS STØRSTE

LANDSKAPSENTREPRENØR

Arbeidsgiver: Agaia AS
Stillingstittel: Trainee
Frist: Fortløpende
Ansettelsesform: Fast


Vår visjon er at vi sammen setter standarden for en bærekraftig fremtid. For å nå denne
visjonen, må vi ha personer som er nytenkende og kunnskapsrike. Agaia setter faglig kvalitet
høyt, og som trainee vil du både kunne bidra med din kompetanse og lære mye av svært
erfarne og kompetente medarbeidere.
Du vil få en viktig rolle i gjennomføringen av våre prosjekter, samt lære driften og
oppbygningen av en anleggsentreprenør som har lang historie innen utvikling, bygging og
drift av vakre og varige uterom.
Prosjektene omfatter større grøntanlegg for offentlige og profesjonelle private aktører.
Gjennom et toårig løp skal traineen gå gjennom 3-4 perioder i våre produksjonsavdelinger
(nyanlegg og vedlikehold) og administrasjon (anbud/økonomi/KS/HMS). Kandidaten vil få
førstehåndskunnskap og erfaring innen bygg- og anleggsbransjen, samt gode muligheter for
videre interessante stillinger i Agaia AS etter endt periode.
For å få mest mulig ut av læringen, blir det gitt veiledning av en koordinator og mentorer
igjennom hele perioden. Koordinator og mentorene skal bidra som veileder, rådgiver og
sparringspartner og støtte etter behov.
Stillingen innebærer:
 Deltagelse i markedsovervåkning, tilbudsarbeid, kalkulasjon, forhandlinger og kontrahering
 Innføring i nødvendige styringsverktøy, programmer og systemer
 Deltagelse i planlegging, utførelse og tilrettelegging av kontraktsarbeider
 Assistere prosjektleder og anleggsleder i planlegging og gjennomføring av prosjekter
 Kvalitetssikring, utforming og faglig oppfølging av beskrivelser, tegningsgrunnlag og modeller,
kontrakter og utførte arbeider
 Oppfølging av underentreprenører og vareleverandører
 Planlegging og dokumentasjon av fremdrift, kvalitet (KS), og HMS (SHA)
 Sluttrapportering og FDV

Kvalifikasjonskrav og nødvendige egenskaper:
 Uteksaminert landskapsingeniør
 Interesse for praktisk og forretningsmessig virksomhet
 Gode evner til å planlegge og arbeide strukturert
 Gode resultater i tidligere arbeid/studier

Kandidater med 1-3 års arbeidserfaring vil også bli vurdert. Oppstart etter nærmere avtale.

Vi kan tilby meget gode betingelser på en svært spennende arbeidsplass!
Kontaktperson: Lene Stavem, HR-leder.
Lene.stavem@agaia.no

Om arbeidsgiveren
Agaia er, med sine 500 medarbeidere i høysesong, og en årsomsetning på ca. 750 mnok, Norges
største anleggsgartner entreprenør. Agaia er totalleverandør innen utvikling, bygging, ombygging og
vedlikehold av alle typer utomhusanlegg fra vugge til grav. Selskapet har i over 40 år skapt levende
utemiljø der kvalitet og uttrykk står i fokus. Årlig gjennomføres hundrevis av prosjekter for det
private og offentlige næringsliv. Vår visjon er å sette standarden for en bærekraftig fremtid. For å
oppnå denne ambisiøse visjonen jobber vi hver dag med eiere, samfunn, naturen, kundene våre, og
ikke minst med å skape en mangfoldskultur der medarbeidere blomstrer og presterer.
For mer informasjon om oss og hvordan vi jobber, se www.agaia.no

Share

Intervju med en LING: Frida Elise Walle

Navn: Frida Elise Walle

Alder: 25

Stilling: Prosjektingeniør hos Agaia

Uteksaminert: 2020

1) Hvordan gikk du frem etter studiet for å finne jobb?

-Søkte først på en sesongarbeider jobb i Sten og Lund (nå Agaia) for å få en fot innenfor bransjen, men også for å få litt praktisk erfaring som vil gi meg bedre forståelse for det som gjøres ute på anlegg. Denne jobben hadde jeg fra ca April-oktober 2020 mens jeg skrev bachelor. Før denne kontrakten/jobben gikk ut så jeg mye på finn og sendte ut mange søknader. Til slutt fikk jeg et jobbtilbud fra Lørenskog kommune som landskapsingeniør i parkavdelingen. Jobbet i Lørenskog ca 1,5 år før jeg fikk tilbud om å jobbe i Agaia.

2) Hvilket fag fra studiet har du hatt mest/minst bruk for?

-Har stort sett hatt bruk for alle fagene i varierende grad. Bruken av fagene kommer veldig ann på hvilken jobb man ender opp med. Feks i Lørenskog i parkavdelingen fikk jeg mye bruk for plantefag, jord, forvalting og vedlikehold. Nå i Agaia får jeg mer bruk LAA fagene. Det er ingen fag jeg kunne vært foruten da alle fagene har viktige elementer som bidrar til å kunne se det store bildet/ sammenhengrn mellom bruk og valg av materialer feks. Det jeg kanskje føler jeg har hatt minst bruk for er BUS100, men det er fordi det ikke var vinklet mot fagområdet vårt. Hadde det vært mer rettet mot «oss» så hadde det vært veldig nyttig. Økonomi spiller en veldig sentral rolle i min prosjekthverdag i Agaia.

3) Hvordan ser din arbeidsdag ut i dag?

-En arbeidsdag for meg er veldig forskjellig fra dag til dag, men samtidig lik. Man har det overordnede med å følge opp ulike deler i et prosjekt. Feks framgang, kontrakt, HMS. Det er mange krav fra byggherre som må følges opp. Dette innebærer at jeg er ute på byggeplass flere ganger om dagen og at man har en god dialog med arbeidsgiver. Det skjer hele tiden endringer i et prosjekt.

4) Hva har du lært mest av i jobb?

-Det jeg har lært mest av i jobb er at man alltids må være forberedt på endringer, det man lærer under studiet er bare en liten del av hvordan jobbhverdag/kunnskap er. Litt klisje å si synes jeg, men det er sant det man sier at man ikke er ferdig utlært når man uteksamineres.

5) Er det noe du ikke hadde på studiet som du gjerne skulle hatt mer av?

-Skulle gjerne hatt mer av LAD100 og andre dataprogrammer som jeg nå bruker i arbeidsdagen. Eks project; lager framdriftsplaner her.

6) hva er ditt beste tips eller råd til LING-studentene?

-Bygg nettverk (delta på arrangement) gjør en god synlig innsats og ta ansvar, dette bidro til at jeg fikk jobb i Agaia.

Share