Norske landskapsingeniørers forening er en forening stiftet våren 2012 av tidligere landskapsingeniørstudenter. NLI har som hovedmål å samle norske landskapsingeniører, og skape en naturlig arena for utveksling av erfaring og kunnskaper mellom medlemmer.

Foreningen skal skape både et sosialt og faglig samhold mellom landskapsingeniørene i Norge. NLI ønsker å spre tittelen Landskapsingeniør i arbeidsmarkedet. NLI opplyser også om hva en landskapsingeniør er og hvilke kunnskaper en landskapsingeniør har.

Medlemskap i NLI gis kun til landskapsingeniører som har fullført bachelorgrad ved Universitet for Miljø- og biovitenskap i utdanningen landskapsingeniør, og til studenter i samme utdanning. Medlemskap i NLI er derfor et autorisasjonsstempel som er en sikkerhet både for arbeidsgiver og trygghet for arbeidstaker.

Share