Utdanningen landskapsingeniør gis i Norge kun ved «Norges miljø- og biovitenskapelige universitet». Utdanningen er en bachelorgrad der kombinasjonen av tekniske og de grønne fagene er sentral. Planlegging, gjennomføring og økonomistyring i prosjekter er også sterkt representert i utdanningen.

Kandidatene som går ut skal ha kunnskap innen mange forskjellige områder. Kandidaten skal virke samlende i et prosjektteam med sin brede kunnskapsbase. Utdanningen gir kompetanse innen utarbeidelse av tegninger, anbudsdokumenter, KS-dokumenter og kontrakter tilpasset utomhusanlegg.

Det brukes i utdanningen forelesere fra universitet samt innleide personer fra næringslivet med spesifikk fagkunnskap på avgrensede områder. Bredden i utdanningen vises ved at bacheloren henter fag fra 4 av NMBU sine 9 institutter. NMBU er også et åpent universitet med tanke på å ta med seg andre interessante emner. Det er ikke uvanlig at en LING-student går ut med flere studiepoeng og bredere kunnskap enn det graden krever.

Obligatoriske emner i utdanningen per 1/08-2023

 • Introduksjon til Landskapsingeniørstudiet
 • Geologi
 • Examen Philosophicum
 • Kommunalteknikk
 • Vannteknikk
 • Anbuds og prosjektdokumenter
 • Grunnleggende bedriftsøkonomi
 • Introduksjon til jord
 • Landskapsplanter, økologi og fysiologi
 • Plantekjennskap på landskapsplanter
 • Bærekraftig grøntanleggsforvaltning
 • Park og grøntanleggsteknikk
 • Landskapsprosjekter- gjennomføring og prosjektledelse
 • Lanskapsplanter, etablering og skjøtsel
 • Plantevern
 • Landskapsdata (digitale tegneverktøy)
 •  Konstruksjonsteknikk
 • Bacheloroppgave (15 p)

I tillegg skal det velges 20 valgfrie studiepoeng.

Utdanningen kom til som følge av savnet etter teknisk kompetanse som landskapsarkitektene kan støtte seg på. Med en landskapsingeniør får du personen i midten av arbeidsteamet som evner å se prosjektet fra flere vinkler. 

For mer informasjon vil vi henvise til NMBUs sider om landskapsingeniører:

NMBU

 Studentene er også godt kvalifiserte til sommerjobber. Skulle du som arbeidsgiver være interessert i en student til en sommerjobb finner du studieprogrammet under:

Kandidatene kan nås enten ved å kontakte oss i NLI eller ved å sende en mail til studieveilederne på Institutt for landskap og samfunn.

post@ling.no

studieveileder-landsam@nmbu.no

Share