Utdanningen landskapsingeniør gis i Norge kun ved «Norges miljø- og biovitenskapelige universitet». Utdanningen er en bachelorgrad der kombinasjonen av tekniske og de grønne fagene er sentral. Planlegging, gjennomføring og økonomistyring i prosjekter er også sterkt representert i utdanningen.

Kandidatene som går ut skal ha kunnskap innen mange forskjellige områder. Kandidaten skal virke samlende i et prosjektteam med sin brede kunnskapsbase. Utdanningen gir kompetanse innen utarbeidelse av tegninger, anbudsdokumenter, KS-dokumenter og kontrakter tilpasset utomhusanlegg.

Det brukes i utdanningen forelesere fra universitet samt innleide personer fra næringslivet med spesifikk fagkunnskap på avgrensede områder. Bredden i utdanningen vises ved at bacheloren henter fag fra 4 av NMBU sine 9 institutter. NMBU er også et åpent universitet med tanke på å ta med seg andre interessante emner. Det er ikke uvanlig at en ling-student går ut med flere studiepoeng og bredere kunnskap enn det graden krever.

 

Obligatoriske emner i utdanningen per 1/8-2012

 • Introduksjon til Landskpsingeniørstudiet
 • Geologi
 • Examen Philosophicum
 • Kommunalteknikk
 • Vannteknikk
 • Anbuds og prosjektdokumenter
 • Kontrakt, anskaffelse og oppfølging
 • Intro til jord
 • Norsk rettssystem
 • Landskapsplanter økologi og fysiologi
 • Plantekjennskap på landskapsplanter
 • Grøntanleggsforvaltning
 • Park og grøntanleggsteknikk
 • Byggesak og prosjektadministrasjon
 • Lanskapsplanter, etablering og skjøtsel
 •  Plantevern
 • Landskapsdata (digitale tegneverktøy)
 • Konstruksjonsteknikk
  • Kan velge mellom fagene:
   • Grunnleggende foretaksøkonomi
   • Kontrakts og selskapsrett
 • Valgfri bacheloroppgave eller 15 frie studiepoeng

Studentene er også godt kvalifiserte til sommerjobber,skulle du som arbeidsgiver være interessert i en student til en sommerjobb finner du studieprogresjonen på linken under.

 

Kandidatene kan nås enten ved å kontakte oss i NLI eller ved å sende en mail til studieveilederne på institutt for landskapsplanlegging.

 

 

Share