“Vi søker en landskapsingeniør med god grønt anleggsteknisk erfaring, og god evne til å arbeide i tverrfaglige grupper. Kjennskap til 3D prosjektering kan være en fordel. Stillingenes ansvarsområde vil bli avtalt i forhold til den enkeltes erfaring og kompetanse”

Her er linken til annonsen. Når du er inne på hjemmesiden, trykker du Nyheter. Under nyheten “Landskapsarkitekter” tykker du på lenken “For mer informason…”

Sundt og Thomassen søker landskapsingeniør!
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *