kontordame

Vervet skal på valg under årsmøtet til NLI 21. mars.

Det består i å skrive referat av styremøter og årsmøter og ha kontroll på dokumenter.

Nåværende sekretær har også utviklet hjemmesiden og vært ansvarlig for å legge ut informasjon på siden, og på den måten fungert som webansvarlig, men dersom noen ønsker å kun være webansvarlig er dette fullt mulig.

Da er det ønsket at vedkommende har kunnskap om litt dataprogrammering og webdesign, men dette er ikke nødvendig. Det er utrolig hvor mye man kan få til ved å søke seg fram til DIYs eller spørre på forumer!

Vi vil altså ha en sekretær som også fungerer som webansvarlig, eller en sekretær og en webansvarlig.

Bli sekretær og/eller webansvarlig i NLI!
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please select facebook feed.