Intervju med en LING: Håvard Ødegård

Navn: Håvard Ødegård

Alder: 23 år gammel

Jobb/studie: Kontrollingeniør i Statens vegvesen, drift og vedlikehold Bergen.

Utdannet landskapsingeniør.

Hvordan er din arbeidshverdag?

Jeg jobber som kontrollingeniør på driftskontrakt Stor-Bergen, som omfatter riks- og fylkesvegene i Bergen-, Osterøy-, Os-, og Austevoll kommune. Vegnettet består av landeveger, motorveger og gatemiljøer i by. Min arbeidshverdag er veldig variert, og fordeler seg hovedsakelig mellom kontorarbeid og befaringer ute på vegnettet. Driftskontraktene for vegdrift legges ut på anbud og har en varighet på fem år. Entrepenøren som får tildelt kontrakten har et funksjonsansvar for å drifte vegene etter vegvesenets kontraktskrav. Som kontrollingeniør for byggherre er jobben min å følge opp driftsentrepenørens leveranse, både ute på veg og gjennom entrepenørens dokumentasjon av kontraktens krav.

Entrepenørens leveranse blir fulgt opp gjennom stikkprøvekontroller av kvaliteten ute på veg og gjennom jevnlige byggemøter. Utover dette stiller vi en rekke krav til dokumentasjon av blant annet framdrift, inspeksjoner, HMS, trafikkskader, sommer- og vintermengder, og mange andre forhold. Disse kravene utløser en del arbeid med oppfølging fra byggherresiden.

I tillegg bestiller jeg og følger opp framdrift og økonomi for tilleggsarbeider. Dette kan være utbedringer av skader og mangler på våre vegobjekter, eller mindre opprustinger av eksisterende veg for å bedre framkommeligheten for trafikantene. Faglig gode og kreative løsninger kreves for å kunne håndtere stadig nye utfordringer som dukker opp.

Jeg har også en del kontakt med tredjepart, i form av offentlige og private aktører og vegbrukere. Det er mange som har behov, ønsker og meninger knyttet til riks- og fylkesvegnettet.

Hvilke muligheter har landskapsingeniørstudiet gitt deg?

Landskapsingeniørstudiet har gitt meg en god faglig bredde som gir muligheter for å gå i flere ulike retninger etter endt skolegang. Studiet har gitt meg en god forståelse for relevante fagkunnskaper og problemstillinger innenfor det jeg jobber med, samt evnen til å raskt kunne tilegne meg nye kunnskaper innen faget. Det kommer veldig godt med når man arbeider med drift og vedlikehold av veg. Man må kunne mye om det meste, og det finnes ikke alltid et fasitsvar. Fagområdene spenner seg blant annet mellom vegdekker, drenering, grunnarbeider, vinterdrift, skred- og rassikring, renhold, og grøntskjøtsel for å nevne noe.

Er det noen fag på NMBU du har hatt spesielt stor nytte av i arbeidslivet?

Generelt sett har de fleste av fagene i landskapsingeniørstudiet kommet til anvendelse i min arbeidshverdag i ulik grad. De tekniske fagene har kommet spesielt godt til nytte, men også prosjektledelse, plantefag og jus har vært nyttige emner for å nevne noe.

 

Share

Intervju med en LING: Shakil Mohammad

Navn: Shakil Mohammad

Alder: 30 år gammel

Jobb/Studie: Landskapsingeniør hos SWECO på Ski.

Utdannet Landskapsingeniør ved NMBU. Supplert med emner i økonomi og administrasjon ved handelshøgskolen BI.

Tidligere arbeidsgiver Focus Software, Billingstad.

Hvordan er din arbeidshverdag?

Min arbeidshverdag foregår i hovedsak foran en kraftig 19-tommers datamaskin og favoritt programmet AutoCAD Civil 3D.

Jeg startet hos SWECO 1.juli og allerede etter 2 arbeidsdager måtte jeg reise til Bergen for å bli med på et oppstartsmøte for modellering til bybane- prosjektet i Bergen. Dette prosjektet jobber jeg med i dag, men har også en del andre prosjekter som går ved siden av (Ensjø Torg, Haugesund Sykehus, Hvalsbekken i Asker). I tillegg til dette skal jeg jobbe tett mot BIM- gruppen. Der er arbeidsoppgaven min å være et godt bindeledd mellom landskaps- ingeniører/arkitekter og BIM- gruppen.

Ulike prosjekter har ulike problemstillinger, og forskjellige samarbeidspartnere har hver sin måte å jobbe på. Det krever at man raskt kan innstille seg på nytt, og kan jobbe gjennom forskjellige medier som møter, telefoniavtaler, Skype og e-poster. Det er mye som skal gjøres og tidsfrister skal holdes. Det enkleste hadde selvfølgelig vært å rulle på en ball, men det er mye morsommere og spennende om man klarer å sjonglere med flere baller i lufta. En stor fordel med å jobbe i et stort firma som SWECO er at man får jobbe med mye forskjellig, og har et bredt og godt nettverk bak seg.

Hvilke muligheter har landskapsingeniørstudiet gitt deg?

Med tanke på at studiet har er bredt utvalg av fag er det enklere å forstå seg på problematikk hvor det inngår flere disipliner (veg, vann, landskap, geoteknikk osv.). En spesialisering mot landskap har gitt meg unik kompetanse og et godt fundament for å bygge meg selv videre i den retningen jeg selv ønsker.

Er det noen fag fra NMBU som du har hatt spesielt stor nytte av i arbeidslivet?

I mitt tilfelle hadde jeg stor nytte av konstruksjonsfagene. Stadig vekk ser jeg at det å arbeide tverrfaglig mot andre fag blir viktig og nødvendig for fremtidig prosjektering. Samtidig har jeg fått god nytte av vann- teknikk og kommunalteknikk i prosjekt der man ønsker blå/ grønn prosjektering.

 

 

 

Share

Ost- og vinkveld hos LINK Landskap 24.oktober kl.18.00

I år, som i fjor arrangerer NLI ost- og vinkveld for landskapsingeniører.
Denne gangen med en ny vri. Vi skal til LINK Landskap!

LINK Landskap er en stor aktør på prosjekteringssiden med mange spennende prosjekter. Blant annet nye Campus ÅS -samlokaliseringen av Norges Veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås med utomhusanlegg på omtrent 200.000 m2! Videre har LINK Landskap Stranden på Aker Brygge, Grorudparken og Strømsø Torg på merittlista. De har flere landskapsingeniører på laget, samt en prakis med praktikantstillinger vi skal få høre mer om.

Dette er en gylden mulighet til å se arbeidshverdagen til LINGer som arbeider på prosjekterings-siden. Samt en veldig hyggelig og sosial kveld med andre LING-studenter og styret til NLI.

BLI MED!
(NLI ønsker at de som skal være med melder seg på Facebook-eventet, for å sikre at det blir nok ost og vin)

LINK Landskap holder til i Kirkegata 4, 0153 Oslo

For dere som drar fra Ås er det mulig å ta samme tog som studentrepresentantene i NLI. For dere som bor i Oslo møtes vi på Bankplassen i Oslo.

Er det noen spørsmål, så huk tak i studentrepresentantene på NMBU, Mari Utigard eller Einar Myhre.

 

 

Share

Intervju med en LING: Yvonne Bruvik Hauge

Navn: Yvonne Bruvik Hauge

Alder: 23 år gammel

Jobb/Studie: Landskapsingeniør hos Arkoconsult AS på Valestrand, Osterøy.

Hvordan er din arbeidshverdag?
Min arbeidshverdag er veldig varierende og spennende. Til vanlig jobber jeg med byggesøknader, reguleringsplaner og ulike mindre utomhusprosjekter. Arkoconsult er et totalentreprenør som involverer seg i alle ledd av en byggeprosess, fra tegning til overtakelse.

Når jeg jobber med byggesøknader får jeg en kunde som jeg er kontaktperson for i de ulike prosessene i en byggesak. Da lager jeg klar nabovarsel, selve søknaden og eventuell søknad om igangsettingstillatelse og ferdigattest. Jeg tar meg også av å skrive dispensasjoner og redegjørelser der dette trengs. Som ansvarlig søker i en sak er det mye ansvar som navnet tilsier. Man må være strukturert og ha kontroll over alle de ulike dokumentene til enhver tid. Jobben som ansvarlig søker er svært givende da man er med på å oppfylle andres drømmer om å få lov til å bygge noe. Andre arbeidsoppgaver jeg jobber med er blant annet reguleringsplaner. Dette er en større prosess enn byggesøknader og man har da en dialog med kommunen og er forslagsstiller for å komme til en best mulig løsning på en ny plan.

Jeg har også andre mindre oppgaver som å prosjektere og tegne utomhusplaner, planlegge lekeplasser, bestille inn varer eller lage beskrivelser av lekeplass og uteområder.

Hvilke muligheter har landskapsingeniørstudiet gitt deg?
Gjennom LING studiet har jeg fått muligheten til å få en variert og spennende arbeidshverdag! Gjennom studiet lærer man så utrolig mye som kan anvendes i utallige stillinger i Norge og utlandet. På grunn av studiet jobber jeg i dag på verdens beste arbeidsplass med noen fantastiske kollegaer som hver dag inspirerer meg til å jobbe hardere.

Er det noen fag fra NMBU som du har hatt spesielt stor nytte av i arbeidslivet?
Fag jeg har hatt stor nytte av er blant annet TBA270 – Byggesak og prosjektledelse, LAD102 – GIS fag, JUS100, og THT251 – vegteknologi. Selv om jeg ikke har fått nytte av alle fagene i like stor grad, så har jeg likevel vert borti alt fra planter og gress til jus og byggesak sålangt på min arbeidsplass, og jeg gleder meg til veien videre som ansatt hos Arkoconsult AS.Share

Studietur til København 8.- 10. september

NLI arrangerer sin første studietur og i år går turen til København. Vi har lagt opp til et program som byr på flere spennende og interessante prosjekter, og vi besøker områder som vil inspirere enhver landskapsingeniør. Vi starter turen med en omvisning og introduksjon til park- og haveingeniørstudiet i Fredensborg, deretter følger attraksjonene som perler på en snor. Vi vil også besøke det nyeste byutviklingsprosjektet, en utvikling av et tidligere industriområde- Nordhavn. Dette vil du ikke gå glipp av!

Dato: 8 – 10 spetember (NB! for de av dere som var på fagdagen: legg merke til at datoen for turen er flyttet)

Pris: 3550,-

Dette inkluderer:
Fly t/r
Hotell *
Middag fre + lør
Sykkelleie

*prisen gjelder 2 pers i dobbeltrom

Lunsj alle dagene er ikke inkludert. Billetter til metro den første dagen er heller ikke inkludert.

Påmelding på mail til post@ling.no innen 7 april. Depositum på kr 1500,- innbetales til kontonummer 1503.45.37493 samtidig som påmelding.

Les førsteutgaven av programmet her, mer detaljert info rundt tider etc blir sendt til deltakerne.

Vi gleder oss!

Mvh
NLI styret

Trykk på bildet for større versjon.

 

Share

Intervju med en LING: Ingrid Madsen

Navn: Ingrid Madsen

Alder: 29 år

Jobb/Studie: Landskapsingeniør i ABO Plan og Arkitektur

Hvordan er din arbeidshverdag?
Den foregår i hovedsak føre pcen med detaljprosjektering av div. prosjekt. Akkurat no heldt eg bl.a. på med ei endring av kryssløysing i Bergen sentrum, oppfølging av utomhusplan og etterkvart arbeider i forbindelse med eit tilbygg på ein skule, samt i oppstartsfasen til lekeområder med tilkomstvei til ein barnehage i Bergen.

Sjølv om dagen går føre seg i hovudtrekk ved pulten, kjennast den godt variert likevel. Det er så mange ulike moment som skal inn i ei prosjekteringsfase, med samarbeid på tvers av fag, tvers av kontor og samarbeid innad på kontoret. Eg trivst veldig godt her på ABO, der det både er ein planavdeling og ein arkitektavdeling. På vår lille landskapsavdeling er me berre meg og Ragni Helweg som er landskapsarkitekt, og me har mykje å henge fingrane i. Ragni jobbar tett med planavdelingen, medan eg har meir med arkitektavedlinga å gjere.

Hvilke muligheter har landskapsingeniør-stuidet gitt deg?
Mange! Og dei fleste set utrulig stor pris på at me har kjennskap til mange ulike ting. Me kan litt om det meste som skal skje ute, enten om det er konkret tekniske avklaringar, byggesak eller forvalting. Me er ikkje så mange Linger her på Vestlandet, og det har gjort det greit å få jobb. Og eg har vore innom litt ulike stader allerede; første året etter studieslutt var eg med på rekrutteringsprogrammet til Vegvesenet. Det var ein fin mulighet til å bli kjent med vegvesenet. Sidan eg tok fagbrev som anleggsgartner før Ling-studiet, kjente eg på året i vegvesenet at eg ville vere med å bygge gode og funskjonelle uterom, og at vei ikkje var noko for meg. Så då hoppa eg over til prosjekteringsverdenen. Her stortrivst eg!

Er det noen fag på NMBU du har hatt spesielt stor nytte av i arbeidslivet?
Selvfølgelig dei prosjektfaga som bere var tilpassa Ling, har vore nyttige. Men eg trur egentlig at eg har fått bruk for alle faga. “Ryggsekken” som NMBU gav meg har vore veldig god!

Share

Stillingsutlysninger

På utkikk etter jobb?
Ta en titt på stillingene under! Kanskje er det noe som passer nettopp deg?

Junior veiplanlegger – Sweco Ski

https://m.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=87778599

Sweco Ski vil styrke fagområdet på vei og er derfor på utkikk etter en ny kollega. Vi ser etter deg med 3-5 års erfaring innen veiprosjektering som har et sterkt ønske om å utvikle deg innen veiprosjekteringsfaget og innen samfunnsplanlegging som så.

Vegplanleggere/rådgivere til vegdivisjonen – Rambøll

https://m.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=87872186

Vi søker dyktige og fremtidsrettede vegplanleggere/rådgivere som har evnen til å samarbeide godt med ulike fagområder og ulike oppdragsgivere. Vi har et innovativt og inkluderende arbeidsmiljø, med gode muligheter for faglig utvikling.

VEGPLANLEGGER – Vex-Gruppen Bergen

https://m.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=88277146

Vi søker nå for fast ansettelse,Vegplanlegger. Dine oppgaver vil være varierte og utfordrende og du vil få jobbe med fremtidsrettede og bærekraftige prosjekter. De trenger erfarne vegplanleggere som er engasjerte og ønsker nye muligheter. Du vil få både små og store utfordrende oppgaver.

Prosjektleder vegutbygging og bru/ferjevedlikehold – Statens Vegvesen Region midt

https://m.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=88798867

Du skal være prosjektleder for utbyggingsprosjekt Møre og Romsdal. Prosjektet har vegutbyggingsprosjekt og vedlikehold av bruer og ferjekaier i hele fylket.  Som prosjektleder skal du ha den daglige, faglige styring av prosjektets fremdrift, kvalitet, økonomi, HMS og medarbeidere. Du har ikke personalansvar, dette ligger til seksjonsleder. Du vil være medlem av seksjonens ledergruppe. Du må påregne noe reisevirksomhet.
Kontorsted for stillingen er Molde eller Ålesund.

Ingeniør/sivilingeniør (B.Sc/M.Sc) innenfor bygg og anlegg / teknisk planlegging – Prosjektil

https://m.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=88876855

Vi trenger en engasjert og lærevillig (gjerne nyutdannet) ingeniør til vår avdeling kommunalteknikk.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet opp til prosjektering av vann og avløp, fordrøying av overvann og ellers løsninger knyttet til kommunaltekniske anlegg, landskapsplaner og veianlegg.

Prosjektmedarbeider/Byutviklere og utredere – Oslo Kommune Bymiljøetaten

https://m.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=88881057

Du vil få muligheten til å bidra til utviklingen av nye, smarte og bærekraftige løsninger for byen, og til å delta i tverrsektorielt samarbeid knyttet til drift og byutviklingen i Oslo. Noen av hovedoppgavene de nærmeste årene vil være arbeid tilknyttet bilfritt byliv, grønn mobilitet og ekspansiv byvekst.

Stikningsingeniør med anleggserfaring/ tunnel søkes til Bergen og Tromsø -Lemminkäinen Norge AS

https://m.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=87343042

Din nye jobb er en meget operativ stilling.  Du vil få muligheten til å jobbe sammen med dyktige medarbeidere i et selskap som er i utvikling.

Du vil jobbe med kontinuerlig forbedring i alle faser av dine arbeidsoppgaver. Du vil være en viktig bidragsyter til å bedre effektiviteten ved å jobbe smartere, være proaktiv og forholde deg til HMS i alt du foretar deg.

Avdelingsingeniør – Eidsvoll Kommune

https://m.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=87989113

Eidsvoll kommune har store arbeidsoppgaver i tilknytning med arbeidet i opprydding av spredt avløp.

Kommunen er avhengig av å styrke arbeidstokken for å få løst dette, og ønsker å ansette en avdelingsingeniør som i hovedsak skal ha dette som arbeidsfelt.
Stillingen er plassert i avdeling fagstab som er lokalisert ved rådhuset i kommunen.

 

Share
Please select facebook feed.