Ost- og vinkveld

ostogvin Onsdag 30.11 er det igjen duket for ost- og vinkveld for LINGstudentene med NLI! Ost- og vinkvelden er blitt en tradisjon i norske landskapsingeniørers forening som hvert år arrangeres for LINGstudentene på NMBU. I år  vil Anders Kvale presentere Veidekke og fortelle om sin jobbhverdag. Dette vil finne sted på TF-bygget på NMBU.  Ta en kikk på facebook-eventet for mer info. Vi i NLI gleder oss! Save

Share

Intervju med en LING: Tim Fosvold

Her er andre innlegg i en serie av intervjuer med LINGer i arbeid.

Navn: Tim Fosvold

Alder: 30

Jobb/Studie: Prosjektleder / Landskapsingeniør – ferdig fra UMB sommeren 2010

Hvordan er din arbeidshverdag?
Min arbeidshverdag er ganske variert, men i hovedsak er det rent administrative oppgaver som gjelder. Det være seg oppfølging av HMS og KS, oppfølging av kontrakt i den forstand å sørge for at vi utfører det vi er bedt om å utføre, hente inn tilbud på og bestille varer og tjenester, kalkulere tilleggsarbeider og mindre jobber, sørge for at vi får betalt for tilleggsarbeid og endringer, dokumentasjon av arbeidet vi utfører, følge opp anleggsleders arbeid, fakturering for å neve noe.

Mange av oppgavene følges også opp ute i feltet på byggeplass og jeg er ukentlig innom de fleste anlegg for å overvære at alt går riktig og forskriftsmessig for seg. Det er også min oppgave om mulig å se etter mer effektive løsninger og måter å løse oppgaver på. Videre deltar jeg alltid i byggemøter og på befaringer for å diskutere løsninger, følge opp underentreprenører osv., prosjekteringsmøter dersom byggherre ønsker entreprenørs tilstedeværelse osv.

Hvilke muligheter har landskapsingeniør-stuidet gitt deg? Det har gitt meg en allsidig og fleksibel verktøykasse som jeg tror kunne og fortsatt kan, føre meg i mange forskjellige retninger. Jeg kan ikke helt fri meg fra å tenke på studiet som en potet som kan brukes til mangt. Jeg føler også at bredden i studiet har gjort at man har en fot i mange leire, og for min del i den jobben jeg har nå, gjort meg i stand til å sette meg inn i og løse mange ulike og komplekse situasjoner og oppgaver.

Er det noen fag på NMBU du har hatt spesielt stor nytte av i arbeidslivet?
De fagområdene som peker seg mest ut for meg nå, 6 år etter endt studie, (husker ikke hva fagene heter) er anleggsteknikk/konstruksjonsteknikk, arbeid med beskrivelser, plantefag og jus for å nevne noe.

Share

Intervju med en LING: Dan Paulsen

Dette er første innlegg i en serie av intervjuer med LINGer i arbeid.

Navn: Dan Paulsen

Alder: 28

Studie: Ling

Jobb: Prosjektleder og Byggeleder hos Bymiljøetaten, Oslo kommune

14124067_10154207576781273_836663132_o

Min arbeidshverdag: Jeg jobber med prosjektering og bygging av parker, turveier, bekker og grøntområder i Oslo kommune. Jeg styrer fremdrift, økonomi og løsninger i prosjektene. Min jobb kan grovt sett deles opp i 2 forskjellige prosesser: Prosjektering og bygging. Når jeg jobber med prosjektering så samarbeider jeg med ett eller flere konsulentfirmaer. Konsulentene lager tegninger, beskrivelser og løsninger. Jeg styrer deres fremdrift og sørger for at de holder seg innenfor det avtalte budsjettet og leverer innenfor avtalt tid.

Dersom det er arbeider som utføres som ikke er med i den opprinnelige kontrakten, tillegg eller endringsmeldinger, godkjenner jeg også dette. Jeg godkjenner løsningene som konsulentene kommer med og jeg kvalitetssikrer både tegninger og beskrivelser. Normalt sett har vi prosjekteringsmøter hver 14. dag slik at konsulenten kan oppdatere meg i deres arbeider og de kan høre mine ønsker.

Når jeg har et byggeprosjekt så er arbeidsmetoden stort sett den samme. Jeg samarbeider med ett eller flere entreprenørfirmaer som bygger prosjektet. Det er min oppgave å se til at det avtalte budsjettet overholdes. Dersom det oppstår problemer underveis i byggeprosessen så er det min oppgave å finne en løsning på dette i samråd med konsulenten og bringe denne løsningen videre til entreprenøren.

I et byggeprosjekt så overser jeg fremdrift, økonomi, endringsmeldinger, SHA, kvalitet på utført arbeid og at entreprenøren overholder de lover og regler som gjelder for norske firmaer mtp. Arbeidstid, arbeidsforhold osv. Jeg går befaringer på byggeplassen stort sett hver eneste uke for å kontrollere arbeidene og jeg gjennomfører byggemøter hver 14. dag.

Stort sett jobber jeg fra hovedkontoret til Bymiljøetaten, men i visse større prosjekter har vi også kontorlokaler på anleggsplassen. I et vanlig byggeprosjekt er jeg ca. 60/40 innendørs på kontor og utendørs på anleggsplassen. Når prosjekterings- og byggeoppdrag er sluttført fører jeg sluttregnskaper på prosjektene og kontrollerer at konsulent og entreprenør ikke har tatt mer betalt enn de har rett på.

14074455_10154207576741273_1309626780_o

Muligheter som LING studiet gir: Jeg jobber i Oslo kommune og det har jeg gjort helt siden jeg var ferdig på NMBU i 2012. Det er mange muligheter for LING studentene men det er viktig å forstå at arbeidserfaring er verdifullt. Det kan være vanskelig å få jobb i starten, særlig i dagens marked hvor det er så mange jobbsøkere men slik er det for alle som søker jobb akkurat nå, uansett studieretning.

Det kan være smart å slå seg til ro i et firma over flere år før man velger noe nytt. Det er viktig å knytte kontakter. Hvis man viser at man er flink i jobben sin så kan man ofte bli headhuntet til andre firmaer. Med litt erfaring og verdifulle kontakter er det mange muligheter. Hvis man i tillegg er veldig flink på tekniske løsninger og NS3420 kan man starte opp eget firma og leie seg ut til andre konsulentfirmaer, kommunale foretak og staten. Praktisk erfaring hos et entreprenørfirma blir verdsatt høyt da din potensielle arbeidsgiver ser at man har forståelse for hvordan det fungerer i den virkelige verden og ikke bare på papiret.

14074396_10154207576836273_1780184368_o

Fag på NMBU: Slik LING studiet nå er bygd opp så dekker studiet det meste man trenger. Man får god teknisk innsikt i faget. Dette er viktig uansett bransje man jobber i, enten det er som konsulent, entreprenør eller byggherre(Både kommunalt og statlig). Dersom man skal jobbe som konsulent eller entreprenør er det de tekniske fagene som er viktigst. I tillegg kommer man langt dersom man er god på NS3420.

Dersom man skal jobbe som f.eks. prosjektleder eller byggeleder, enten det er kommunalt, statlig eller privat, vil man i tillegg ha et behov for grunnleggende forståelse av både ledelse, økonomi og jus. Det holder med grunnleggende innføring i disse fagene og det er absolutt noe man bør ta.

Save

Share

Studere landskapsingeniør høsten 2016?

Enten du er avgangselev fra videregående skole eller ser etter ny karrierevei, er tiden inne for å søke seg inn på høyere utdanning.

Har du generell studiekompetanse kan du søke deg inn på bachelorstudiet Landskapsingeniør ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet). Du kan også søke deg inn på studiet ved realkompetanse. Kravet er da at du må være 25år det året du søker og legge ved alt av tidligere relevant skole- og arbeidserfaring.

Dette studiet er perfekt for deg som har interesse for natur, anleggsteknikk, ledelse og bærekraftig utvikling av landskapet vi lever i!

Utdannelsen vil gi deg en bred faglig bakgrunn som kan føre til flere ulike jobbmuligheter innenfor grøntanleggsbransjen.

Les mer om studiet på NMBUs nettsider: Landskapsingeniør
eller ta en titt på NLIs sider for et innblikk i profesjonen.

 

Share

Takk for en vellykket fagdag!

Årets fagdag ble holdt fredag 12. februar på Scandic Hotel Helsfyr og samlet mer enn 50 landskapsingeniører. Det var et sterkt oppmøte med andre ord!

Dagen var fylt med inspirerende foredrag, god stemning, og tilslutt et årsmøte med engasjerende diskusjoner. Dette er noe vi i styret setter veldig stor pris på, og vi kan trygt si at årets fagdag var minst like bra som fjorårets!

foredragadvokat2016

En stor takk rettes til årets foredragsholdere! Det er dere som gjør denne dagen til en fagdag.

Vi fikk høre om overvann fra Endre Langeland (Vann- og avløpsetaten), kontrak og jus fra Vegard Sandaa Karlsen (Berngaard/Sandbek AS), rollen som landskapsingeniør i et arkitektfirma fra Ingrid Madsen (ABO plan og arkitektur), og sist men ikke minst rollen som landskapsingeniør  i forbindelse med etablering av trær fra Ingjerd Solfjeld.

Vi tror alle fikk en god dose med faglig påfyll etter å ha hørt på disse meget flinke foredragsholderene.

Foredragene er nå blitt lagt under området for medlemmer.
Passordet til denne siden kommer på email sammen med referatet fra årsmøtet.

takktilsponsor2016

Tilslutt vil vi takke våre sponsorer.
Uten dere hadde det ikke vært mulig å få til denne fagdagen!

Takk igjen alle sammen!

 

skaaret logoStrandman_logoannonse_80x34mm m fyrtÜrn 170413-page1

  LOGO på rød bunn og grønne rom-page-001

logo-braathen-top

 

  

 

Share