Studietur til København 8.- 10. september

NLI arrangerer sin første studietur og i år går turen til København. Vi har lagt opp til et program som byr på flere spennende og interessante prosjekter, og vi besøker områder som vil inspirere enhver landskapsingeniør. Vi starter turen med en omvisning og introduksjon til park- og haveingeniørstudiet i Fredensborg, deretter følger attraksjonene som perler på en snor. Vi vil også besøke det nyeste byutviklingsprosjektet, en utvikling av et tidligere industriområde- Nordhavn. Dette vil du ikke gå glipp av!

Dato: 8 – 10 spetember (NB! for de av dere som var på fagdagen: legg merke til at datoen for turen er flyttet)

Pris: 3550,-

Dette inkluderer:
Fly t/r
Hotell *
Middag fre + lør
Sykkelleie

*prisen gjelder 2 pers i dobbeltrom

Lunsj alle dagene er ikke inkludert. Billetter til metro den første dagen er heller ikke inkludert.

Påmelding på mail til post@ling.no innen 7 april. Depositum på kr 1500,- innbetales til kontonummer 1503.45.37493 samtidig som påmelding.

Les førsteutgaven av programmet her, mer detaljert info rundt tider etc blir sendt til deltakerne.

Vi gleder oss!

Mvh
NLI styret

Trykk på bildet for større versjon.

 

Share

Intervju med en LING: Ingrid Madsen

Navn: Ingrid Madsen

Alder: 29 år

Jobb/Studie: Landskapsingeniør i ABO Plan og Arkitektur

Hvordan er din arbeidshverdag?
Den foregår i hovedsak føre pcen med detaljprosjektering av div. prosjekt. Akkurat no heldt eg bl.a. på med ei endring av kryssløysing i Bergen sentrum, oppfølging av utomhusplan og etterkvart arbeider i forbindelse med eit tilbygg på ein skule, samt i oppstartsfasen til lekeområder med tilkomstvei til ein barnehage i Bergen.

Sjølv om dagen går føre seg i hovudtrekk ved pulten, kjennast den godt variert likevel. Det er så mange ulike moment som skal inn i ei prosjekteringsfase, med samarbeid på tvers av fag, tvers av kontor og samarbeid innad på kontoret. Eg trivst veldig godt her på ABO, der det både er ein planavdeling og ein arkitektavdeling. På vår lille landskapsavdeling er me berre meg og Ragni Helweg som er landskapsarkitekt, og me har mykje å henge fingrane i. Ragni jobbar tett med planavdelingen, medan eg har meir med arkitektavedlinga å gjere.

Hvilke muligheter har landskapsingeniør-stuidet gitt deg?
Mange! Og dei fleste set utrulig stor pris på at me har kjennskap til mange ulike ting. Me kan litt om det meste som skal skje ute, enten om det er konkret tekniske avklaringar, byggesak eller forvalting. Me er ikkje så mange Linger her på Vestlandet, og det har gjort det greit å få jobb. Og eg har vore innom litt ulike stader allerede; første året etter studieslutt var eg med på rekrutteringsprogrammet til Vegvesenet. Det var ein fin mulighet til å bli kjent med vegvesenet. Sidan eg tok fagbrev som anleggsgartner før Ling-studiet, kjente eg på året i vegvesenet at eg ville vere med å bygge gode og funskjonelle uterom, og at vei ikkje var noko for meg. Så då hoppa eg over til prosjekteringsverdenen. Her stortrivst eg!

Er det noen fag på NMBU du har hatt spesielt stor nytte av i arbeidslivet?
Selvfølgelig dei prosjektfaga som bere var tilpassa Ling, har vore nyttige. Men eg trur egentlig at eg har fått bruk for alle faga. “Ryggsekken” som NMBU gav meg har vore veldig god!

Share

Stillingsutlysninger

På utkikk etter jobb?
Ta en titt på stillingene under! Kanskje er det noe som passer nettopp deg?

Junior veiplanlegger – Sweco Ski

https://m.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=87778599

Sweco Ski vil styrke fagområdet på vei og er derfor på utkikk etter en ny kollega. Vi ser etter deg med 3-5 års erfaring innen veiprosjektering som har et sterkt ønske om å utvikle deg innen veiprosjekteringsfaget og innen samfunnsplanlegging som så.

Vegplanleggere/rådgivere til vegdivisjonen – Rambøll

https://m.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=87872186

Vi søker dyktige og fremtidsrettede vegplanleggere/rådgivere som har evnen til å samarbeide godt med ulike fagområder og ulike oppdragsgivere. Vi har et innovativt og inkluderende arbeidsmiljø, med gode muligheter for faglig utvikling.

VEGPLANLEGGER – Vex-Gruppen Bergen

https://m.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=88277146

Vi søker nå for fast ansettelse,Vegplanlegger. Dine oppgaver vil være varierte og utfordrende og du vil få jobbe med fremtidsrettede og bærekraftige prosjekter. De trenger erfarne vegplanleggere som er engasjerte og ønsker nye muligheter. Du vil få både små og store utfordrende oppgaver.

Prosjektleder vegutbygging og bru/ferjevedlikehold – Statens Vegvesen Region midt

https://m.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=88798867

Du skal være prosjektleder for utbyggingsprosjekt Møre og Romsdal. Prosjektet har vegutbyggingsprosjekt og vedlikehold av bruer og ferjekaier i hele fylket.  Som prosjektleder skal du ha den daglige, faglige styring av prosjektets fremdrift, kvalitet, økonomi, HMS og medarbeidere. Du har ikke personalansvar, dette ligger til seksjonsleder. Du vil være medlem av seksjonens ledergruppe. Du må påregne noe reisevirksomhet.
Kontorsted for stillingen er Molde eller Ålesund.

Ingeniør/sivilingeniør (B.Sc/M.Sc) innenfor bygg og anlegg / teknisk planlegging – Prosjektil

https://m.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=88876855

Vi trenger en engasjert og lærevillig (gjerne nyutdannet) ingeniør til vår avdeling kommunalteknikk.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet opp til prosjektering av vann og avløp, fordrøying av overvann og ellers løsninger knyttet til kommunaltekniske anlegg, landskapsplaner og veianlegg.

Prosjektmedarbeider/Byutviklere og utredere – Oslo Kommune Bymiljøetaten

https://m.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=88881057

Du vil få muligheten til å bidra til utviklingen av nye, smarte og bærekraftige løsninger for byen, og til å delta i tverrsektorielt samarbeid knyttet til drift og byutviklingen i Oslo. Noen av hovedoppgavene de nærmeste årene vil være arbeid tilknyttet bilfritt byliv, grønn mobilitet og ekspansiv byvekst.

Stikningsingeniør med anleggserfaring/ tunnel søkes til Bergen og Tromsø -Lemminkäinen Norge AS

https://m.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=87343042

Din nye jobb er en meget operativ stilling.  Du vil få muligheten til å jobbe sammen med dyktige medarbeidere i et selskap som er i utvikling.

Du vil jobbe med kontinuerlig forbedring i alle faser av dine arbeidsoppgaver. Du vil være en viktig bidragsyter til å bedre effektiviteten ved å jobbe smartere, være proaktiv og forholde deg til HMS i alt du foretar deg.

Avdelingsingeniør – Eidsvoll Kommune

https://m.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=87989113

Eidsvoll kommune har store arbeidsoppgaver i tilknytning med arbeidet i opprydding av spredt avløp.

Kommunen er avhengig av å styrke arbeidstokken for å få løst dette, og ønsker å ansette en avdelingsingeniør som i hovedsak skal ha dette som arbeidsfelt.
Stillingen er plassert i avdeling fagstab som er lokalisert ved rådhuset i kommunen.

 

Share

Ost- og vinkveld

ostogvin Onsdag 30.11 er det igjen duket for ost- og vinkveld for LINGstudentene med NLI! Ost- og vinkvelden er blitt en tradisjon i norske landskapsingeniørers forening som hvert år arrangeres for LINGstudentene på NMBU. I år  vil Anders Kvale presentere Veidekke og fortelle om sin jobbhverdag. Dette vil finne sted på TF-bygget på NMBU.  Ta en kikk på facebook-eventet for mer info. Vi i NLI gleder oss! Save

Share

Intervju med en LING: Tim Fosvold

Her er andre innlegg i en serie av intervjuer med LINGer i arbeid.

Navn: Tim Fosvold

Alder: 30

Jobb/Studie: Prosjektleder / Landskapsingeniør – ferdig fra UMB sommeren 2010

Hvordan er din arbeidshverdag?
Min arbeidshverdag er ganske variert, men i hovedsak er det rent administrative oppgaver som gjelder. Det være seg oppfølging av HMS og KS, oppfølging av kontrakt i den forstand å sørge for at vi utfører det vi er bedt om å utføre, hente inn tilbud på og bestille varer og tjenester, kalkulere tilleggsarbeider og mindre jobber, sørge for at vi får betalt for tilleggsarbeid og endringer, dokumentasjon av arbeidet vi utfører, følge opp anleggsleders arbeid, fakturering for å neve noe.

Mange av oppgavene følges også opp ute i feltet på byggeplass og jeg er ukentlig innom de fleste anlegg for å overvære at alt går riktig og forskriftsmessig for seg. Det er også min oppgave om mulig å se etter mer effektive løsninger og måter å løse oppgaver på. Videre deltar jeg alltid i byggemøter og på befaringer for å diskutere løsninger, følge opp underentreprenører osv., prosjekteringsmøter dersom byggherre ønsker entreprenørs tilstedeværelse osv.

Hvilke muligheter har landskapsingeniør-stuidet gitt deg? Det har gitt meg en allsidig og fleksibel verktøykasse som jeg tror kunne og fortsatt kan, føre meg i mange forskjellige retninger. Jeg kan ikke helt fri meg fra å tenke på studiet som en potet som kan brukes til mangt. Jeg føler også at bredden i studiet har gjort at man har en fot i mange leire, og for min del i den jobben jeg har nå, gjort meg i stand til å sette meg inn i og løse mange ulike og komplekse situasjoner og oppgaver.

Er det noen fag på NMBU du har hatt spesielt stor nytte av i arbeidslivet?
De fagområdene som peker seg mest ut for meg nå, 6 år etter endt studie, (husker ikke hva fagene heter) er anleggsteknikk/konstruksjonsteknikk, arbeid med beskrivelser, plantefag og jus for å nevne noe.

Share

Intervju med en LING: Dan Paulsen

Dette er første innlegg i en serie av intervjuer med LINGer i arbeid.

Navn: Dan Paulsen

Alder: 28

Studie: Ling

Jobb: Prosjektleder og Byggeleder hos Bymiljøetaten, Oslo kommune

14124067_10154207576781273_836663132_o

Min arbeidshverdag: Jeg jobber med prosjektering og bygging av parker, turveier, bekker og grøntområder i Oslo kommune. Jeg styrer fremdrift, økonomi og løsninger i prosjektene. Min jobb kan grovt sett deles opp i 2 forskjellige prosesser: Prosjektering og bygging. Når jeg jobber med prosjektering så samarbeider jeg med ett eller flere konsulentfirmaer. Konsulentene lager tegninger, beskrivelser og løsninger. Jeg styrer deres fremdrift og sørger for at de holder seg innenfor det avtalte budsjettet og leverer innenfor avtalt tid.

Dersom det er arbeider som utføres som ikke er med i den opprinnelige kontrakten, tillegg eller endringsmeldinger, godkjenner jeg også dette. Jeg godkjenner løsningene som konsulentene kommer med og jeg kvalitetssikrer både tegninger og beskrivelser. Normalt sett har vi prosjekteringsmøter hver 14. dag slik at konsulenten kan oppdatere meg i deres arbeider og de kan høre mine ønsker.

Når jeg har et byggeprosjekt så er arbeidsmetoden stort sett den samme. Jeg samarbeider med ett eller flere entreprenørfirmaer som bygger prosjektet. Det er min oppgave å se til at det avtalte budsjettet overholdes. Dersom det oppstår problemer underveis i byggeprosessen så er det min oppgave å finne en løsning på dette i samråd med konsulenten og bringe denne løsningen videre til entreprenøren.

I et byggeprosjekt så overser jeg fremdrift, økonomi, endringsmeldinger, SHA, kvalitet på utført arbeid og at entreprenøren overholder de lover og regler som gjelder for norske firmaer mtp. Arbeidstid, arbeidsforhold osv. Jeg går befaringer på byggeplassen stort sett hver eneste uke for å kontrollere arbeidene og jeg gjennomfører byggemøter hver 14. dag.

Stort sett jobber jeg fra hovedkontoret til Bymiljøetaten, men i visse større prosjekter har vi også kontorlokaler på anleggsplassen. I et vanlig byggeprosjekt er jeg ca. 60/40 innendørs på kontor og utendørs på anleggsplassen. Når prosjekterings- og byggeoppdrag er sluttført fører jeg sluttregnskaper på prosjektene og kontrollerer at konsulent og entreprenør ikke har tatt mer betalt enn de har rett på.

14074455_10154207576741273_1309626780_o

Muligheter som LING studiet gir: Jeg jobber i Oslo kommune og det har jeg gjort helt siden jeg var ferdig på NMBU i 2012. Det er mange muligheter for LING studentene men det er viktig å forstå at arbeidserfaring er verdifullt. Det kan være vanskelig å få jobb i starten, særlig i dagens marked hvor det er så mange jobbsøkere men slik er det for alle som søker jobb akkurat nå, uansett studieretning.

Det kan være smart å slå seg til ro i et firma over flere år før man velger noe nytt. Det er viktig å knytte kontakter. Hvis man viser at man er flink i jobben sin så kan man ofte bli headhuntet til andre firmaer. Med litt erfaring og verdifulle kontakter er det mange muligheter. Hvis man i tillegg er veldig flink på tekniske løsninger og NS3420 kan man starte opp eget firma og leie seg ut til andre konsulentfirmaer, kommunale foretak og staten. Praktisk erfaring hos et entreprenørfirma blir verdsatt høyt da din potensielle arbeidsgiver ser at man har forståelse for hvordan det fungerer i den virkelige verden og ikke bare på papiret.

14074396_10154207576836273_1780184368_o

Fag på NMBU: Slik LING studiet nå er bygd opp så dekker studiet det meste man trenger. Man får god teknisk innsikt i faget. Dette er viktig uansett bransje man jobber i, enten det er som konsulent, entreprenør eller byggherre(Både kommunalt og statlig). Dersom man skal jobbe som konsulent eller entreprenør er det de tekniske fagene som er viktigst. I tillegg kommer man langt dersom man er god på NS3420.

Dersom man skal jobbe som f.eks. prosjektleder eller byggeleder, enten det er kommunalt, statlig eller privat, vil man i tillegg ha et behov for grunnleggende forståelse av både ledelse, økonomi og jus. Det holder med grunnleggende innføring i disse fagene og det er absolutt noe man bør ta.

Save

Share