Intervju med en LING: Dan Paulsen

Dette er første innlegg i en serie av intervjuer med LINGer i arbeid.

Navn: Dan Paulsen

Alder: 28

Studie: Ling

Jobb: Prosjektleder og Byggeleder hos Bymiljøetaten, Oslo kommune

14124067_10154207576781273_836663132_o

Min arbeidshverdag: Jeg jobber med prosjektering og bygging av parker, turveier, bekker og grøntområder i Oslo kommune. Jeg styrer fremdrift, økonomi og løsninger i prosjektene. Min jobb kan grovt sett deles opp i 2 forskjellige prosesser: Prosjektering og bygging. Når jeg jobber med prosjektering så samarbeider jeg med ett eller flere konsulentfirmaer. Konsulentene lager tegninger, beskrivelser og løsninger. Jeg styrer deres fremdrift og sørger for at de holder seg innenfor det avtalte budsjettet og leverer innenfor avtalt tid.

Dersom det er arbeider som utføres som ikke er med i den opprinnelige kontrakten, tillegg eller endringsmeldinger, godkjenner jeg også dette. Jeg godkjenner løsningene som konsulentene kommer med og jeg kvalitetssikrer både tegninger og beskrivelser. Normalt sett har vi prosjekteringsmøter hver 14. dag slik at konsulenten kan oppdatere meg i deres arbeider og de kan høre mine ønsker.

Når jeg har et byggeprosjekt så er arbeidsmetoden stort sett den samme. Jeg samarbeider med ett eller flere entreprenørfirmaer som bygger prosjektet. Det er min oppgave å se til at det avtalte budsjettet overholdes. Dersom det oppstår problemer underveis i byggeprosessen så er det min oppgave å finne en løsning på dette i samråd med konsulenten og bringe denne løsningen videre til entreprenøren.

I et byggeprosjekt så overser jeg fremdrift, økonomi, endringsmeldinger, SHA, kvalitet på utført arbeid og at entreprenøren overholder de lover og regler som gjelder for norske firmaer mtp. Arbeidstid, arbeidsforhold osv. Jeg går befaringer på byggeplassen stort sett hver eneste uke for å kontrollere arbeidene og jeg gjennomfører byggemøter hver 14. dag.

Stort sett jobber jeg fra hovedkontoret til Bymiljøetaten, men i visse større prosjekter har vi også kontorlokaler på anleggsplassen. I et vanlig byggeprosjekt er jeg ca. 60/40 innendørs på kontor og utendørs på anleggsplassen. Når prosjekterings- og byggeoppdrag er sluttført fører jeg sluttregnskaper på prosjektene og kontrollerer at konsulent og entreprenør ikke har tatt mer betalt enn de har rett på.

14074455_10154207576741273_1309626780_o

Muligheter som LING studiet gir: Jeg jobber i Oslo kommune og det har jeg gjort helt siden jeg var ferdig på NMBU i 2012. Det er mange muligheter for LING studentene men det er viktig å forstå at arbeidserfaring er verdifullt. Det kan være vanskelig å få jobb i starten, særlig i dagens marked hvor det er så mange jobbsøkere men slik er det for alle som søker jobb akkurat nå, uansett studieretning.

Det kan være smart å slå seg til ro i et firma over flere år før man velger noe nytt. Det er viktig å knytte kontakter. Hvis man viser at man er flink i jobben sin så kan man ofte bli headhuntet til andre firmaer. Med litt erfaring og verdifulle kontakter er det mange muligheter. Hvis man i tillegg er veldig flink på tekniske løsninger og NS3420 kan man starte opp eget firma og leie seg ut til andre konsulentfirmaer, kommunale foretak og staten. Praktisk erfaring hos et entreprenørfirma blir verdsatt høyt da din potensielle arbeidsgiver ser at man har forståelse for hvordan det fungerer i den virkelige verden og ikke bare på papiret.

14074396_10154207576836273_1780184368_o

Fag på NMBU: Slik LING studiet nå er bygd opp så dekker studiet det meste man trenger. Man får god teknisk innsikt i faget. Dette er viktig uansett bransje man jobber i, enten det er som konsulent, entreprenør eller byggherre(Både kommunalt og statlig). Dersom man skal jobbe som konsulent eller entreprenør er det de tekniske fagene som er viktigst. I tillegg kommer man langt dersom man er god på NS3420.

Dersom man skal jobbe som f.eks. prosjektleder eller byggeleder, enten det er kommunalt, statlig eller privat, vil man i tillegg ha et behov for grunnleggende forståelse av både ledelse, økonomi og jus. Det holder med grunnleggende innføring i disse fagene og det er absolutt noe man bør ta.

Save

Share

Studere landskapsingeniør høsten 2016?

Enten du er avgangselev fra videregående skole eller ser etter ny karrierevei, er tiden inne for å søke seg inn på høyere utdanning.

Har du generell studiekompetanse kan du søke deg inn på bachelorstudiet Landskapsingeniør ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet). Du kan også søke deg inn på studiet ved realkompetanse. Kravet er da at du må være 25år det året du søker og legge ved alt av tidligere relevant skole- og arbeidserfaring.

Dette studiet er perfekt for deg som har interesse for natur, anleggsteknikk, ledelse og bærekraftig utvikling av landskapet vi lever i!

Utdannelsen vil gi deg en bred faglig bakgrunn som kan føre til flere ulike jobbmuligheter innenfor grøntanleggsbransjen.

Les mer om studiet på NMBUs nettsider: Landskapsingeniør
eller ta en titt på NLIs sider for et innblikk i profesjonen.

 

Share

Takk for en vellykket fagdag!

Årets fagdag ble holdt fredag 12. februar på Scandic Hotel Helsfyr og samlet mer enn 50 landskapsingeniører. Det var et sterkt oppmøte med andre ord!

Dagen var fylt med inspirerende foredrag, god stemning, og tilslutt et årsmøte med engasjerende diskusjoner. Dette er noe vi i styret setter veldig stor pris på, og vi kan trygt si at årets fagdag var minst like bra som fjorårets!

foredragadvokat2016

En stor takk rettes til årets foredragsholdere! Det er dere som gjør denne dagen til en fagdag.

Vi fikk høre om overvann fra Endre Langeland (Vann- og avløpsetaten), kontrak og jus fra Vegard Sandaa Karlsen (Berngaard/Sandbek AS), rollen som landskapsingeniør i et arkitektfirma fra Ingrid Madsen (ABO plan og arkitektur), og sist men ikke minst rollen som landskapsingeniør  i forbindelse med etablering av trær fra Ingjerd Solfjeld.

Vi tror alle fikk en god dose med faglig påfyll etter å ha hørt på disse meget flinke foredragsholderene.

Foredragene er nå blitt lagt under området for medlemmer.
Passordet til denne siden kommer på email sammen med referatet fra årsmøtet.

takktilsponsor2016

Tilslutt vil vi takke våre sponsorer.
Uten dere hadde det ikke vært mulig å få til denne fagdagen!

Takk igjen alle sammen!

 

skaaret logoStrandman_logoannonse_80x34mm m fyrtÜrn 170413-page1

  LOGO på rød bunn og grønne rom-page-001

logo-braathen-top

 

  

 

Share

Utlysning av oppdrag: Arctic Roads

Vil du være med å bygge fremtidens ladeinfrastruktur  for elbiler i Norge?
Arctic Roads planlegger, bygger og drifter ladestasjoner for elbiler i Norge. Elektrifisering av veitrafikken er et viktig bidrag for å redusere klimagassutslipp og lokal forurensning, og  bidrar til en bærekraftig utvikling både nasjonalt og globalt. Arctic Roads har et sterkt fokus på å bidra til denne utviklingen.

Vi står nå ved starten av en stor utrulling av ladestasjoner som over 2-3 år skal dekke hele Norge med høykapasitet ladestasjoner for dagens og fremtidens elbiler. For å klare denne oppgaven ønsker vi å styrke vårt team med en landskapsingeniør på oppdragsbasis. Det skal prosjekteres et stort antall ladestasjoner, og vi trenger en person med  gode DAK-ferdigheter, fortrinnsvis Autocad. Arbeidet vil bestå i å bidra i utforming av hver enkelt stasjon, utarbeidelse av byggetegninger og bistå med byggesøknader.  Prosjekteringen omfatter ikke den elektrotekniske delen av prosjektene. En viss forståelse og interesse for elektrofag er likevel en fordel, men ikke en betingelse. Det må påregnes noe reisevirksomhet i hele Norge.

Vi ønsker primært en oppdragsbasert tilknytning til firma eller selvstendig næringsdrivende som bidrar med eget tegneverktøy. Omfang av oppdraget anslås å være 50% av normaltid over en periode på 1,5-2 år. Det vil være stort rom for å operere fra eget kontor/hjemmekontor. Som et minimum må det påregnes ukentlige møter på prosjektkontoret i Oslo. Du vil inngå i et team som har mye erfaring med prosjektering og bygging av ladestasjoner.

Meld din interesse innen 22. januar til Arctic Roads as v/daglig leder Karine Finne på epost: kf@arcticroads.com. Interessemeldingen må inneholde en kort beskrivelse av deg selv, din kompetanse og hvordan du selv tenker å kunne bidra i prosjektet. Meldingen må også gi en beskrivelse av ledig kapasitet og vurdering av hvor snart tilstrekkelig kapasitet vil kunne settes inn. Spørsmål  kan rettes til Civitas AS v/Eivind Orre, 90857531, eivind.orre@civitas.no.

Gjsiktig med payoff

Share

Fagdag og Årsmøte 12 februar 2016!

Untitled-2

Kjære alle Linger!

Velkommen til årets fagdag og årsmøte. Vi gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer fagdag på Scandic Helsfyr i Oslo. Det blir flotte foredrag, god mat og gledelig gjensyn med linger! Vi avlsutter med årsmøte som vanlig. I år er flere spennende verv på valg, og vi oppfordrer de som vil til å stille.  Se mer informasjon om vervene og programmet for dagen i vedleggene.
For å delta må du være medlem av NLI. Årskontigent må være innbetalt på forhånd til kontonr: 1503.45.37493. Send deretter mail til post@ling.no med navn og årskull.
Student: 150 kr
Uteksaminerte: 300 kr
Det er bindende påmelding og dette gjøres ved å sende mail til post@ling.no med navn og eventuelle matallergier.
Vi gleder oss masse til å se dere alle. Vell møtt!
Share