Studietur til Helsinki 13 – 15 september 2019Det er med stor glede vi ønsker å invitere alle medlemmer av NLI til studietur

I år går studieturen til HELSINKI 🌸
 
Datoen for studietur er 13.09.19-15.09.19 
 
Program for turen vil legges ut om litt. (Pris vil bli max. 5000 kr, men dette vil det bli nærmere informasjon om) Påmelding sendes til post@ling.no
Påmeldingsfrist: 01.08.19
 
OBS: Legg ved navn, fødselsdato og telefonnummer for påmeldingen!
Share

Fagdag og årsmøte 2019

I forbindelse med at landskapsinstituttet, ILA, på NMBU feirer sitt 100-års jubileum i 2019, fikk vi i NLI forespørsel om vi kunne tenke oss å holde fagdagen og årsmøtet på NMBU. Fagdagen ble derfor avholdt i den ærverdige festsalen i andre etasje i Urbygning. Med rekordstort oppmøte, 60 personer, var det knyttet stor forventning til de ulike foredragsholderne, hvor tema for året var grønne løsninger og fremtidsrettet bygging.

Nestleder i NLI, Einar Myhre, startet dagen med å ønske alle velkommen og gav deretter ordet til Tore Edvard Bergaust, fra NMBU, som ga en kort introduksjon om ILAs historie og feiringen som vil foregå i løpet av året i forbindelse med 100 års jubileumet. NLIs fagdag på NMBU er første arrangement i forbindelse med denne markeringen.

Første foredragsholder var Jostein Sundby fra Vital vekst AS. Han gav oss et innblikk i løsninger for grønne tak, og presenterte en del nyvinninger som er under produksjon og forsøkstesting. De vanlige grønne takene er dekket av sedummatter eller blomsterengmatter. Videre kunne Jostein fortelle om nye løsninger med lyngmatter og mosematter, samt erosjonsmatter.

Jostein guidet oss gjennom ulike måter å legge ut og bygge opp sedum på tak og viste en rekke eksempler på utførte prosjekter. Videre gikk vi innpå NS3840 som omhandler grønne tak, og litt om svartelistede arter av Sedum. Avslutningsvis fikk vi en kort innføring i skjøtsel for sedumtak, samt fordelene grønne tak gir i forbindelse med overvann, insekter og blomstring.

Etter en kort pause fikk vi en gjennomgang av prosjektstyring i prosjekt Campus Ås, presentert av Rune Johansen, Martin Dalehaug og Tormod Sola fra Steen & Lund. Vi fikk innblikk i prosessen fra anbud til prosjektgjennomførelse og videre om ulike styringsverktøy og hvordan disse kan benyttes på best mulig måte for å ha god kontroll i prosjektet. Etter en gjennomgang inne ble vi med ut for å se på første overleverte del. Dette gjelder første området bak Urbygningen, som innebærer deler av Niagara, plen og bedarealer. Dessverre var det såpass mye snø at det var umulig å se selve elementene, men heldigvis ble det god tid til å stille spørsmål.

Etter en tur ute var det godt å komme inn til en lang lunsj i hjerterommet på Urbygningen. Her ble det tid til å mingle med andre linger, både uteksaminerte og studenter, samt foredragsholderne.

Deretter fikk vi et spennende foredrag med Astrid Skrindo fra Statens Vegvesen om økologisk revegetering og veg. Her ble det trukket frem ulike eksempler på økologisk revegetering med gode bilder. En engasjert Astrid forteller om ulike roller og ansvar for miljøet ved utbygginger, samt en oppklaring av begreper innen økologiaspektet.

Videre kom Terje Laskemoen fra Bymiljøetaten og holdt et innlegg om biologisk mangfold i byggesonen. Et meget interessant tema hvor han la frem mange gode eksempler i form av bilder og tekst fra Oslo kommune og hans arbeidshverdag. Det var spennende å høre om hvordan det biologiske mangfoldet blir truet under byggeperioder og i byggesonene, samt hvordan man i større grad kan ivareta og istandsette for å beholde det biologiske mangfoldet.

Fagdagen ble avsluttet av Kristin Marie Berg som gav oss en gjennomgang i evalueringen som er gjennomført av LING-studiet og hvordan veien videre vil være. Dette var interessant for både studenter og uteksaminerte, og gav oss et innblikk i utviklingen studiet har hatt. Det er liten tvil om at studiet er i fremmarsj når man ser på søkertallene. Evalueringen som er utført av eksterne (folk) trekker frem både positive og negative sider ved studiet og hvilke muligheter og svakheter som kan jobbes med videre.

Etter avsluttet fagdag gikk vi rett over på årsmøtet for NLI. Der startet vi med en gjennomgang av 2018 og hva foreningen har gjort og jobbet med i løpet av året. Regnskapet ble lagt frem, og det var hyggelig lesning for alle. Deretter var det valg av nye medlemmer til styret. Vervene som var på valg var nestleder, webansvarlig x2 og studentrepresentanter x2. Det nye styret ble da slik:

Leder: Bea Antoniewicz (medhjelper Einar Myhre mens Bea er i barselpermisjon)

Nestleder: Astrid Seeberg

Økonomiansvarlig: Ellen Grennes

Webansvarlig: Fredrik Fløgstad og Kristine Haugereid

Studentrepresentanter: Nora Østern og Mari Otterlei

Som en hyggelig avslutning på kvelden dro en liten gjeng ut på en felles middag i Ås sentrum. Der ble det en sosial og trivelig stund med god mat og drikke, og god stemning.

Vi gleder oss til å neste års fagdag, og håper på like bra oppmøte!!

Share

Norges beste uterom – Rådhusbrygge 2

NLI har vært så heldige å få vært med i juryen som har kåret Norges beste uterom, en prestisjefylt pris som ble delt ut på Miljø og Teknikk 2019.

Juryen bestod av en representant fra NLI, NLA, NAML, NMBU og AHO. Det har vært en ære å få være med på dette. Takk til Norsk Kommunalteknisk Forening for tillitten.

Rådhusbrygga 2 stakk av med seieren, gratulerer! Les artikkelen her

Share

Lo:Le søker landskapsarkitekt/landskapsingeniør i Tromsø.

NB! ny søknadsfrist 22.03.2019 

Engasjert landskapsarkitekt eller landskapsingeniør på jakt etter spennende oppgaver? Lo:Le landskap og plan AS i Tromsø har mange prosjekter på sånne fantastiske tomter som bildet under viser og et stadig økende tilfang av spennende oppdrag.  Vi trenger deg til å hjelpe oss med å forme og følge opp prosjektene våre. Tilpasning til nordlig klima og kunnskapsbasert design der økologi, hydrologi og funksjonalitet virker sammen er viktig for oss. Kontoret jobber med bytransformasjonsprosjektet på det gamle skipsverftet i Tromsø, som avbildet, samt flere pågående store oppdrag i regionen. Mer informasjon om kontoret finnes på nettsiden: www.lolelandskap.no samt Instagram Lo:Le/Facebook Lo:Le.

Lo:Le har kontorplass i gamlebyen Skansen i Tromsø i kontorfellesskapet KOOP Verftet. Det er et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte fagfolk. Lo:Le tilbyr stor grad av medvirkning i alle faser av prosjekter og prosesser, fleksibilitet i forhold til arbeidssituasjon, varierte oppgaver og faglig påfyll

 

Lo:Le ønsker å ansette noen som har:
•   Utdannelse som landskapsarkitekt eller landskapsingeniør      
     – studenter som er ferdige til våren 2019 oppfordres også til å søke.
•   Norsk (evt. svensk/dansk) språkkompetanse, både muntlig og skriftlig 
•   Erfaring/kompetanse byggeoppfølging og detaljprosjektering evt. erfaring
     med utførelse (anleggsgartnerpraksis el.tilsvarende)
•   Ansvarsfull og systematisk tilnærming til sine oppgaver + faglig engasjement og humør
•   Ønske om å jobbe som team og være en del av et tverrfaglig kontorfellesskap.
•   Civil 3D eller Revit ferdigheter verdsettes høyt
•   Mulighet for snarlig tiltredelse er en fordel

NB! Søknadsfristen er forlenget til 22.03.2019 til Mari Bergset: mari@lolelandskap.no
Samtaler holdes løpende. 

Share

Spennede stillinger i Fredrikstad

2 nye stillinger: Prosjektleder og lagermedarbeider

Beer Sten utvider sine team for prosjekt innen naturstein til by- og uterom, vei og anlegg. Vi er derfor på utkikk etter motiverte unge, eller erfarne, medarbeidere som er sulten på nye utfordringer. Du liker å tenke nytt og utvikle deg. Du trives med et høyt tempo og er en relasjonsbygger. Beer Sten er en profesjonell familiebedrift med god kultur og høye ambisjoner. Våre fagfolk sørger for at vi er en unik samarbeidspartner og et trygt valg for naturstein.

Arbeidsoppgaver Prosjektleder:

• Prosjektoppfølging, kunde- og leverandørkontakt
• Dialog med rådgivende, landskapsarkitekter, oppdragsgivere
• Kalkulasjon, tilbudsskriving og oppfølging av tilbud.
• Noe reisevirksomhet til blant annet India, Kina, Portugal.

Arbeidsoppgaver Lagermedarbeider:

• Handyman/woman
• Truck / hjullaster (T4, M4)
• Utendørs lager og logistikk
• Varierte oppgaver inkl noe bearbeiding av stein

For mer informasjon se www.beersten.no. CV og søknad med referanser, sendes innen 20. februar 2019 til e-post monica@beersten.no eller Habornveien 56, 1630 Gamle Fredrikstad. Vi oppfordrer både kvinner og menn til å søke stillingene. Ring gjerne daglig leder om du har spørsmål. Alle henvendelser og søknader behandles konfidensielt.

Beer Sten AS er ledende i Norge på levering av naturstein til uterom. Vi har 140 års erfaring med omfattende prosjekt til offentlige og private anlegg. Monolitten i Vigelandsparken er en av våre minste, men likevel største leveranser.

Se nettsidene til Beer Sten: www.beersten.no

Share
Please select facebook feed.