Intervju med en LING: Erling Andre Flo

Navn: Erling Andre Flo

Alder: 31 år

Jobb/studie: Byggeleder på E18-prosjekt for Statens Vegvesen.
Uteksaminert fra Ling-studiet i 2011.

Jeg møter Erling etter årets fagdag for LING’ene. Han har brukt store deler av fagdagen til å forstyrre oss andre deltagere ved å skifte mellom taktfast hamre på datamaskinen og å smattre i telefonen i pausene. Etter å ha smugtittet over skulderen ser jeg noe må avklares med en forblendingsmur til et nytt kryss på E18. Nøyaktig hva klarer jeg ikke helt få med meg, men det klippes og limes fra kontrakter og arbeidstegninger. Jeg velger å stole på Erling, ikke bare fordi han er rasende dyktig i sitt fag, men også fordi vi jobber i samme etat og det er ansett som dårlig kotyme å dolke en kollega i ryggen. Tro det eller ei. 

– Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?

Jeg er hovedbyggeleder for et prosjekt på E18 i Kristiansand. Det er mye koordinering med å sørge for at alt går på skinner, og få ting tilbake på skinner om noe går galt. Jeg er knutepunktet mellom Vegvesen og entreprenør, og prøver holde meg orientert om det som skjer på byggeplassen. .
En må rett og slett sørge for at alt går knirkefritt og SVV får levert et bra prosjekt til rett pris. 

På spørsmål om hvor mye han har å rutte med kommer den gjengkjennbare latteren frem, og han spør om jeg vil ha med eller uten moms. Vi går for uten, selv om Vegvesenet ikke har fått momsretur på mange år. 

152 millioner kroner. Så det er en del, og det skal være ferdig om 6 måneder, men det blir bra. Bra kryss. Og fra ståstedet til en LING er det et drømmeprosjekt. Masse murer og kantstein, og nå venter vi bare på finværet før beplantingen kan starte. Sammen skal kravene til estetisk bruk av skifer og vegetasjon ramme inn 800 meter ekspressykkelvei, 4 motorveiramper, 2 store parkeringsplasser for pendlere og kollektivløsning. 

Selv om dagen i dag har gått med til å rette opp en forblendingsmur er det en del koordinering igjen før snoren kan klippes. 

-Hvordan har landskapsingeniørstudiet forberedt deg på arbeidslivet? 

Erling ser ut i luften, hmm. Han knoter en del, men etter en stund kommer han frem til en formulering med passe mengde klarspråk iblandet en liten dæsj svada.  


En blir bevisst det å fokusere på helheten til et anlegg, og hvordan det påvirker landskapet en arbeider i.
Det kan vi alle være enig i. 

-Er det noen fag på NMBU du har hatt spesielt stor nytte av i arbeidslivet?

Her blir det en del grubling, det er tross alt 9 år siden uteksaminering, og vi gikk i samme kull. Vi slår hodene sammen og prøver nøste oss tilbake til studieplanen 08-11. Etter febrilsk forsøk på restitusjon av de små grå kommer vi frem til at, nei, i grunn ikke. Ikke som vi husker navnet eller koden til i det minste. 

Men jeg elsket plantefagene, PHG var det? PGH?, samme det, det er bare så synd at jeg ikke får jobbet mer med det i dag. 

På et tidspunkt hadde jeg 600 sommerblomster stående i potter, halve melkekartonger og yoghurtbeger inne på min lille 30 kvadrats hybelleiligheten oppe i asylet. Flere stiklinger av popler jeg fikk av Ole Billing Hansen, ble ved hjelp av kjærlighet og omtanke dyrket frem over vinteren, kun for å transporteres på tog til Grimstad en vårdag. Ikke sikker på om de klarte seg, det må jeg sjekke da jeg kommer hjem. Rommet var også full av huskelapper for å pugge latinske plantenavn, det første jeg så da jeg våknet og siste jeg leste mens jeg pusset tennene om kvelden. For en tid. Ikke alle en husker i dag, men det kommer sikkert raskt tilbake. 

Og jordfagene var artig, men det går jo sammen med plantene. Husker vi planla å starte vår egen jordforedlingsbedrift. Kompostere alt, ble aldri noe av, vi endte i Statens Vegvesen begge to. 

Sånn kan det gikk.

Share

MNLI – Hva betyr det?

MNLI står helt enkelt for Medlem av norske landskapsingeniørers forening.

Medlemskap i NLI gis kun til landskapsingeniører som har fullført bachelorgrad ved Universitet for Miljø- og biovitenskap i utdanningen landskapsingeniør, og til studenter i samme utdanning. Medlemskap i NLI er derfor et autorisasjonsstempel som er en sikkerhet både for arbeidsgiver og trygghet for arbeidstaker.

NLI ser viktigheten av å bruke MNLI i tilknytning til sin tittel fordi det viser at du har godkjent fagutdanning.

Landskapsingeniør er ingen beskyttet tittel i Norge og den kan dermed fritt brukes av alle. For å skille fagutdannede landskapsingeniører fra andre som av ulike grunner brukte tittelen, kan vi bruke stempelet «MNLI».

I hvilken sammenheng brukes det?

MNLI brukes som en forlengelse av en tittel. Man kan feks. bruke stempelet i egen signatur i epost på ditt arbeidssted. Man kan også bruke MNLI stempelet i visittkort, sammen med navn og tittel.

For eksempel:

Navn og tittel:
Ola Nordmann
Landskapsingeniør/MNLI

Share

Intervju med en LING: Ruben Høie

Navn: Ruben Høie

Alder: 34 år

Jobb/studie: Jobber som daglig leder i Anleggsgartnerfirma Strandman AS.

Hvordan er din arbeidshverdag?

Arbeidshverdagen min består av: Befaringer og prise jobber, drifte /fakturere jobber, personalansvar, lærlingansvar og videreutvikling av selskapet.

Hvilke muligheter har landskapsingeniørstudiet gitt deg?

LING-studiet var min fot innenfor til Anleggsgartnerfirmaet Strandman. Jeg hadde sommerjobb her mens jeg studerte i Ås. Min første stilling i Strandman var avdelingsleder for grønt vedlikehold.

Er det noen fag på NMBU du har hatt spesielt stor nytte av i arbeidslivet?

Alle vil jeg si. Sammen så skaper de en bred forståelse og innsikt i hva vi driver med i vår bransje. Det jeg har hatt spesielt stor nytte av er det jeg engasjerte meg i på samfunnet og vervene jeg hadde der.

Share

#Takkforturen – Studietur, Helsinki

13-15 september arrangerte NLI studietur for sine medlemmer. Turen i år gikk til Helsinki, hovedstaden i Finland. Seks linger ble med på dette lille eventyret som ga både ny kunnskap om blant annet stein, Finland og saunaer. Helsinki viste seg å være en svært flott by, med mye å by på for alle og enhver. Vi fikk noen svært gode opplevelser i form av fine parker og grøntområder, god mat, nordisk klima – med regnvær så vi kunne vurdere overvannsløsninger og sist med ikke minst å nyte hverandres selskap.

En svært tidlig morgen, fredag (den 13) tok vi fly fra Gardermoen – og humøret var på topp til tross for at vi reiste hjemmefra om natten.

Glad’gjeng

Vi ankom et regntungt Helsinki som kunne by på blant annet finsk sauna og fjordbading som vi fikk testet ut. Vi dro til Allas Seapool som består av flere bassenger som flyter i fjorden, samt flere saunaer, restaurant og cafe. Dette falt i god smak på en regnværsdag.

Allas Seapool
Flere basseng var oppvarmet til ca. 27 grader hele året.

Lørdag formiddag derimot, badet Helsinki i solen. Vi fikk en fantastisk omvisning av Kira Palin fra Palin Granit, som viste oss ulike bruksområder av granittstein av typen ‘Aurora’ fra Palin Granit rundt omkring i sentrum av Helsinki.

Granittdekke av Aurora
Et kjent landemerke i Helsinki

Senere på dagen tok Kira oss med til et av Palin Granit’s steinbrudd i Mäntsälä, ca 45 minutter utenfor Helsinki. En svært lærerik opplevelse med mye stein.

Steinbruddet i Mäntsälä 
Aurora

Takk for en flott omvisning!

Søndag 15 september tok vi en tur i Helsinki’s botaniske hage for å friske opp latinkunnskapen. Det var en flott og fargerik botanisk hage med store drivhus for store tropiske planter, og med mye trær, busker og stauder til inspirasjon utendørs.

Gruppebilde foran tropisk drivhus

Takk for turen!

Share

Studietur til Helsinki 13 – 15 september 2019Det er med stor glede vi ønsker å invitere alle medlemmer av NLI til studietur

I år går studieturen til HELSINKI ?
 
Datoen for studietur er 13.09.19-15.09.19 
 
Program for turen vil legges ut om litt. (Pris vil bli max. 5000 kr, men dette vil det bli nærmere informasjon om) Påmelding sendes til post@ling.no
Påmeldingsfrist: 01.08.19
 
OBS: Legg ved navn, fødselsdato og telefonnummer for påmeldingen!
Share

Fagdag og årsmøte 2019

I forbindelse med at landskapsinstituttet, ILA, på NMBU feirer sitt 100-års jubileum i 2019, fikk vi i NLI forespørsel om vi kunne tenke oss å holde fagdagen og årsmøtet på NMBU. Fagdagen ble derfor avholdt i den ærverdige festsalen i andre etasje i Urbygning. Med rekordstort oppmøte, 60 personer, var det knyttet stor forventning til de ulike foredragsholderne, hvor tema for året var grønne løsninger og fremtidsrettet bygging.

Nestleder i NLI, Einar Myhre, startet dagen med å ønske alle velkommen og gav deretter ordet til Tore Edvard Bergaust, fra NMBU, som ga en kort introduksjon om ILAs historie og feiringen som vil foregå i løpet av året i forbindelse med 100 års jubileumet. NLIs fagdag på NMBU er første arrangement i forbindelse med denne markeringen.

Første foredragsholder var Jostein Sundby fra Vital vekst AS. Han gav oss et innblikk i løsninger for grønne tak, og presenterte en del nyvinninger som er under produksjon og forsøkstesting. De vanlige grønne takene er dekket av sedummatter eller blomsterengmatter. Videre kunne Jostein fortelle om nye løsninger med lyngmatter og mosematter, samt erosjonsmatter.

Jostein guidet oss gjennom ulike måter å legge ut og bygge opp sedum på tak og viste en rekke eksempler på utførte prosjekter. Videre gikk vi innpå NS3840 som omhandler grønne tak, og litt om svartelistede arter av Sedum. Avslutningsvis fikk vi en kort innføring i skjøtsel for sedumtak, samt fordelene grønne tak gir i forbindelse med overvann, insekter og blomstring.

Etter en kort pause fikk vi en gjennomgang av prosjektstyring i prosjekt Campus Ås, presentert av Rune Johansen, Martin Dalehaug og Tormod Sola fra Steen & Lund. Vi fikk innblikk i prosessen fra anbud til prosjektgjennomførelse og videre om ulike styringsverktøy og hvordan disse kan benyttes på best mulig måte for å ha god kontroll i prosjektet. Etter en gjennomgang inne ble vi med ut for å se på første overleverte del. Dette gjelder første området bak Urbygningen, som innebærer deler av Niagara, plen og bedarealer. Dessverre var det såpass mye snø at det var umulig å se selve elementene, men heldigvis ble det god tid til å stille spørsmål.

Etter en tur ute var det godt å komme inn til en lang lunsj i hjerterommet på Urbygningen. Her ble det tid til å mingle med andre linger, både uteksaminerte og studenter, samt foredragsholderne.

Deretter fikk vi et spennende foredrag med Astrid Skrindo fra Statens Vegvesen om økologisk revegetering og veg. Her ble det trukket frem ulike eksempler på økologisk revegetering med gode bilder. En engasjert Astrid forteller om ulike roller og ansvar for miljøet ved utbygginger, samt en oppklaring av begreper innen økologiaspektet.

Videre kom Terje Laskemoen fra Bymiljøetaten og holdt et innlegg om biologisk mangfold i byggesonen. Et meget interessant tema hvor han la frem mange gode eksempler i form av bilder og tekst fra Oslo kommune og hans arbeidshverdag. Det var spennende å høre om hvordan det biologiske mangfoldet blir truet under byggeperioder og i byggesonene, samt hvordan man i større grad kan ivareta og istandsette for å beholde det biologiske mangfoldet.

Fagdagen ble avsluttet av Kristin Marie Berg som gav oss en gjennomgang i evalueringen som er gjennomført av LING-studiet og hvordan veien videre vil være. Dette var interessant for både studenter og uteksaminerte, og gav oss et innblikk i utviklingen studiet har hatt. Det er liten tvil om at studiet er i fremmarsj når man ser på søkertallene. Evalueringen som er utført av eksterne (folk) trekker frem både positive og negative sider ved studiet og hvilke muligheter og svakheter som kan jobbes med videre.

Etter avsluttet fagdag gikk vi rett over på årsmøtet for NLI. Der startet vi med en gjennomgang av 2018 og hva foreningen har gjort og jobbet med i løpet av året. Regnskapet ble lagt frem, og det var hyggelig lesning for alle. Deretter var det valg av nye medlemmer til styret. Vervene som var på valg var nestleder, webansvarlig x2 og studentrepresentanter x2. Det nye styret ble da slik:

Leder: Bea Antoniewicz (medhjelper Einar Myhre mens Bea er i barselpermisjon)

Nestleder: Astrid Seeberg

Økonomiansvarlig: Ellen Grennes

Webansvarlig: Fredrik Fløgstad og Kristine Haugereid

Studentrepresentanter: Nora Østern og Mari Otterlei

Som en hyggelig avslutning på kvelden dro en liten gjeng ut på en felles middag i Ås sentrum. Der ble det en sosial og trivelig stund med god mat og drikke, og god stemning.

Vi gleder oss til å neste års fagdag, og håper på like bra oppmøte!!

Share

Norges beste uterom – Rådhusbrygge 2

NLI har vært så heldige å få vært med i juryen som har kåret Norges beste uterom, en prestisjefylt pris som ble delt ut på Miljø og Teknikk 2019.

Juryen bestod av en representant fra NLI, NLA, NAML, NMBU og AHO. Det har vært en ære å få være med på dette. Takk til Norsk Kommunalteknisk Forening for tillitten.

Rådhusbrygga 2 stakk av med seieren, gratulerer! Les artikkelen her

Share