Har du eller ditt firma lyst til å ansette en landskapsingeniør eller finne ut mer om mulighetene og kvalifikasjonen med en landskapsingeniør i staben? Da kan vi i NLI være til hjelp for dere. Vi kan være behjelplige med og vidresende mail til de kandidatene vi vet er på jobbjakt eller publisere en anonse for dere på vår hjemmeside om stillingen dere ønsker besatt. Har dere andre spørsmål rundt utdanningen eller kvalifikasjoner kan vi også svare på dette.

Utdanningsplan for studiet finnes her: Utdanningsplan

Henvendelser kan rettes til post@ling.no

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please select facebook feed.