Er du utdannet landskapsingeniør ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet er du kvalifisert til å bli tatt opp som medlem av NLI. Studenter på bachelor i landskapsingeniør kan også melde seg inn og være medlem av NLI i studietiden.

Som medlem får du da stemmerett på årsmøtet til NLI samt ta del i et felles fagmiljø for lanskapsingeniørene i Norge. Etter som det bare er lanskapsingeniører som blir tatt opp som medlemmer kan medlemskapet brukes som et bevis på din kompetanse.

Innmelding skjer ved å sende mail til post@ling.no.
Her skriver du navn, uteksamineringsår arbeidsplass og stilling. Medlemskontigenten er 300 kr for uteksaminerte og 150 kr for studenter og betales inn hvert år til konto: 1503.45.37493.

Utmelding skal skje skriftlig. Innbetalt medlemskontingent refunderes ikke. Årsmøtet kan med 2/3 flertall ekskludere medlemmer som gjentagende ganger ved sin virksomhet eller holdning motarbeider eller skader foreningens faglige anseelse.

Har du spørsmål angående medlemskap kan disse henvendes til post@ling.no

 

Share