Intervju med en LING: Håvard Ødegård

Navn: Håvard Ødegård Alder: 23 år gammel Jobb/studie: Kontrollingeniør i Statens vegvesen, drift og vedlikehold Bergen. Utdannet landskapsingeniør. Hvordan er din arbeidshverdag? Jeg jobber som kontrollingeniør på driftskontrakt Stor-Bergen, som omfatter riks- og fylkesvegene i Bergen-, Osterøy-, Os-, og Austevoll

Share

Intervju med en LING: Shakil Mohammad

Navn: Shakil Mohammad Alder: 30 år gammel Jobb/Studie: Landskapsingeniør hos SWECO på Ski. Utdannet Landskapsingeniør ved NMBU. Supplert med emner i økonomi og administrasjon ved handelshøgskolen BI. Tidligere arbeidsgiver Focus Software, Billingstad. Hvordan er din arbeidshverdag? Min arbeidshverdag foregår i

Share