Intervju med en LING: Shakil Mohammad

Navn: Shakil Mohammad Alder: 30 år gammel Jobb/Studie: Landskapsingeniør hos SWECO på Ski. Utdannet Landskapsingeniør ved NMBU. Supplert med emner i økonomi og administrasjon ved handelshøgskolen BI. Tidligere arbeidsgiver Focus Software, Billingstad. Hvordan er din arbeidshverdag? Min arbeidshverdag foregår i

Share