Bydel Gamle Oslo søker etter en freelance/enkeltmannsforetak som landskapsingeniør

Om jobben: Bydelene Sagene, St. Hanshaugen og Gamle Oslo la ut til sammen 75 parker på anbud i løpet av 2010. Bydelen hadde siste anbudsrunde i 2015 med oppstart for ny drift 1.januar 2016.

Anbudsdokumentene er basert på NS 3420 kap Z. I løpet av driftsårene er mange av parkene oppgraderte/ rehabiliterte, nye elementer er tilført mm.

Bydelen søker nå etter en landskapsingeniør som kan bistå med gjennomgang og revidering av foreliggende anbudsdokumenter.

Ta kontakt snarest mulig med Berit Tønder Utvik, Spesialkonsulent – Bydel Gamle Oslo

Epost: berittonder.utvik@bgo.oslo.kommune.no

Bydel Gamle Oslo søker Freelance Landskapsingeniør
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please select facebook feed.