PROGRAMMET ER KLART – PÅMELDINGEN ER I GANG:
Boligplanlegging i by 2016
Hvordan skaper vi gode bomiljøer for alle?
Kristiansand 20.–22. september

Det norske hageselskap inviterer fagmiljøene til tre dager med faglig påfyll og inspirasjon!
Mer info, program og påmelding kan lastes ned her: Boligplanlegging i by 2016

Boligplanlegging i by arrangeres i samarbeid med Husbanken.

Boligplanlegging i by 2016 med Det norske hageselskap
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please select facebook feed.