Intervju med en LING: Shakil Mohammad

Navn: Shakil Mohammad Alder: 30 år gammel Jobb/Studie: Landskapsingeniør hos SWECO på Ski. Utdannet Landskapsingeniør ved NMBU. Supplert med emner i økonomi og administrasjon ved handelshøgskolen BI. Tidligere arbeidsgiver Focus Software, Billingstad. Hvordan er din arbeidshverdag? Min arbeidshverdag foregår i

Share

Velkommen til NLI sine hjemmesider.

Du er nå kommet inn på våre nyoppstartede hjemmeside. Her skal det etter hvert komme mye informasjon om hva vi lanskapsingeniører jobber med og hvordan du kan komme i kontakt med oss. Den er foreløpig i oppstartsfasen så funksjonaliteten kan

Share