NLI’S Fagdag 07.02.20 HELSFYR

Hjertelig velkommen til årets fagdag 2020! Det blir en god blanding med faglig påfyll i år med flere ulike temaer.

Se program – For de som ønsker å bli med på en sosial middag etter fagdag, ønsker vi påmelding innen 31.01.20 grunnet bordbestilling.

Etter fagdagen vil det bli holdt årsmøte for alle medlemmer av NLI. Under årsmøte skal det velges ut verv til NLI-styret.

Verv på valg:

Styreleder

Oppgaven består av følgende:

 • Overordnet ansvar for foreningen og styret
 • Møteleder i styremøte
 • Forberede og lede årsmøte
 • Overordnet ansvar for fagdag
 • Invitere utvalgte personer til fagdag
 • Sende sommerhilsen og julehilsen med info om siste halvår
 • Delta på eksterne møter for å fremme landskapsingeniører
 • Årlig kontakt og møte (henholdsvis august) med studieveileder på NMBU
 • Skaffe sponsorer
 • Verve nye medlemmer

Økonomiansvarlig

Oppgaven består av følgende:

 • Overordnet ansvar for økonomien for foreningen
 • Referent på styremøter
 • Ansvar for innkjøp
 • Presentere regnskapet på årsmøte
 • Ansvar for innmeldinger og oppdatering av medlemsregister
 • Sende ut velkomstmail til nye medlemmer
 • Ansvar for påmelding til fagdag
 • Ansvar for påmelding til studietur
 • Utsending av fakturaer
 • Overordnet ansvar for julelunsj/julebord
 • Svare på mail som gjelder økonomi/innmeldinger/påmeldinger


Studentrepresentanter

Oppgaven består av følgende: 

 • Markedsføre NLI på NMBU
 • Besøke alle trinn og informere nye studenter om NLI
 • Bidra på fadderuka i regi av NLI
 • Oppdatere NLI-hjørne med info og kommende arrangementer
 • Minne studentene om arrangementer
 • Talerør for studentene
 • Overordnet ansvar for å arrangere ost- og vinkveld
 • Utarbeide materiale til sosiale medier
 • Svare på mail som gjelder studentene og ost- og vinkveld
Share

Ledig stilling: Ås kommune

Grøntfaglig konsulent

Les og søk HER

Frist: 12.01.2020

Vi søker nå en engasjert person til å være med og forvalte kommunens parker, grøntområder og naturområder, samt legge til rette for samarbeid med frivillige lag og foreninger innenfor disse områdene. Arbeidsoppgavene vil blant annet være rådgivning og saksbehandling innenfor naturforvaltning, parkforvaltning, friluftsliv, idrett og spillemidler.

Enhet kommunalteknikk har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens kommunaltekniske anlegg. Dette omfatter utendørs idrettsanlegg, parker, natur- og friluftsområder, vann, avløp og vei. Enheten består av 26 ansatte, fordelt på administrasjon, saksbehandling og drift.

Vi søker nå en engasjert person til å være med og forvalte kommunens parker, grøntområder og naturområder, samt legge til rette for samarbeid med frivillige lag og foreninger på disse områdene. Arbeidsoppgavene vil blant annet være rådgivning og saksbehandling innenfor naturforvaltning, parkforvaltning, friluftsliv, idrett og spillemidler. Stillingsinnehaveren vil samarbeide med andre enheter i kommunen, slik som enhet for plan, miljø og næring, enhet for byggesak og geodata, enhet for kultur idrett og frivillighet, enhet for eiendom, samt prosjektavdelingen og landbrukskontoret.

Stillingen er fast i 100%.

Arbeidsoppgaver:

 • Administrere og forvalte parker, grøntområder og kommunens skogsområder
 • Oppfølging av naturområder; skjøtselstiltak og bekjempelse av fremmede arter
 • Oppfølging av frivillige lag og foreninger med tanke på tilrettelegging for friluftsliv
 • Saksbehandler for spillemiddelsøknader
 • Oppfølging av kommunens tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv
 • Oppfølging av sommervikarer

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på bachelornivå
 • Førerkort kl. B

Vi ønsker deg som:

 • Har arbeidserfaring fra fagområdene park, natur, idrett, friluftsliv og skogsdrift
 • Har erfaring med ulike kartsystemer for innhenting og bruk av data
 • Har erfaring fra offentlig forvaltning
 • Liker en aktiv arbeidshverdag med mange varierte oppgaver
 • Trives med å være inne på kontoret og ute i felten
 • Trives med å samarbeide med andre; både internt i kommunen og med eksterne
 • Har god struktur og gode kommunikasjonsevner
 • Er positiv til å lære og ta i bruk nye metoder
 • Har gode samarbeidsevner, er initiativrik og løsningsorientert

Hos oss får du:

 • Muligheten til å arbeide i en kommune med stort samfunnsansvar
 • God mulighet for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidshverdag
 • Engasjerte medarbeidere 
 • Et godt og uformelt arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til tariffavtale og Ås kommunes lokale lønnspolitikk, bl.a. med tillegg for utvidet kompetanse og ansvar for enkelte stillinger
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppelivs- og fritidsforsikring

Ås kommune er en IA- virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Share

Ledig stilling: Eigersund kommune – prosjektleder Uteområder

Søknadsfrist 05.01.20

SØK HER

Arbeidsoppgaver
 • Prosjektledelse og prosjektarbeid på prosjekter av ulik størrelse knyttet til uteområder og anlegg
 • Rådgivning vedrørende drift og vedlikehold av kommunens uteområder og anlegg 
Kvalifikasjoner
 • Bachelor- eller mastergrad som landskapsarkitekt, landskapsingeniør eller annen relevant utdannelse
 • Relevant erfaring fortrinnsvis fra fagfeltet eller som prosjektleder fra anleggsprosjekter uten formell utdannelse, kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med prosjektarbeid er en fordel, men også nyutdannede blir også oppfordret til å søke
Personlige egenskaper
 • Kunne arbeide selvstendig og ta initiativ
 • Løsnings- og handlingsorientert
 • Nysgjerrig og opptatt av utvikling
 • God evne til å tilegne deg ny kunnskap
 • God på kommunikasjon, samarbeider godt med alle og evner å bygge og utvikle relasjoner med kollegaer og samarbeidspartnere
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Godt arbeidsmiljø
 • Medlemskap i KLP, med blant annet gode pensjons og forsikringsordninger (se www.klp.no for mer informasjon)
 • Lønn etter avtale


Annet:

 • Stillingen er for tiden organisert i seksjon for vei og utemiljø

 Tiltredelse:

 •  Etter 15. februar 2020 
Share

MNLI – Hva betyr det?

MNLI står helt enkelt for Medlem av norske landskapsingeniørers forening.

Medlemskap i NLI gis kun til landskapsingeniører som har fullført bachelorgrad ved Universitet for Miljø- og biovitenskap i utdanningen landskapsingeniør, og til studenter i samme utdanning. Medlemskap i NLI er derfor et autorisasjonsstempel som er en sikkerhet både for arbeidsgiver og trygghet for arbeidstaker.

NLI ser viktigheten av å bruke MNLI i tilknytning til sin tittel fordi det viser at du har godkjent fagutdanning.

Landskapsingeniør er ingen beskyttet tittel i Norge og den kan dermed fritt brukes av alle. For å skille fagutdannede landskapsingeniører fra andre som av ulike grunner brukte tittelen, kan vi bruke stempelet “MNLI”.

I hvilken sammenheng brukes det?

MNLI brukes som en forlengelse av en tittel. Man kan feks. bruke stempelet i egen signatur i epost på ditt arbeidssted. Man kan også bruke MNLI stempelet i visittkort, sammen med navn og tittel.

For eksempel:

Navn og tittel:
Ola Nordmann
Landskapsingeniør/MNLI

Share

Ledig stilling: Byggeleder Bymiljøetaten

This image has an empty alt attribute; its file name is 545_290657214.png

Bymiljøetaten utlyser 2 nye stillinger som byggeleder.

Søknadsfrist 22.12.19

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig utdannelse som ingeniør innen bygg- og anlegg, evt som landskapsingeniør
 • Lang og relevant erfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring fra bygge- eller anleggsledelse fra fagområder relevant for BYM 
 • Gode kunnskaper og erfaring fra ett eller flere felt innenfor Bymiljøetaten sine fagområder, samt kontraktsoppfølging.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode datakunnskaper

Les mer om stillingen HER

Share

Rodeleder

Frist: Fortløpende

Les mer og søk på stillingen HER

RODELEDER SKJØTSEL & VEDLIKEHOLD
Vi søker etter dyktig og kvalitetsbevisst rodeleder med erfaring. Rodeleder er en nøkkelrolle i driften og har ansvaret for utførelse og oppfølging av kontraktsforpliktelsene i tildelte prosjekter. Arbeidssted vil være Oslo.

Stillingen innebærer fullt ansvar for utførte arbeider

 • Tett kontakt med kunder, personale og underleverandører
 • Planlegging og tilrettelegging av kontraktsarbeider
 • Veiledning, instruksjon og oppfølging av egne og innleide mannskaper
 • Oppfølging av underentreprenører og vareleverandører
 • Deltagelse i produksjon
 • Oppfølging og dokumentasjon av fremdrift, kvalitet (KS), og HMS (SHA)
 • Rapportering internt og til oppdragsgiver

Kvalifikasjoner

 • Fagutdanning som anleggsgartner / gartner
 • Teknisk fagskole, landskapsingeniør eller annen høyere utdannelse kan veie opp for manglende erfaring – Målbevisst og handlekraftig
 • Erfaring som leder kan kompensere for formell lederutdanning.
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Arbeidserfaring med drifts-/ servicekontrakter eller bygg-/anleggsprosjekter
 • Kunnskap om kontrakter og dokumentasjon i bygg-/anleggsprosjekter
 • Utadvendt og relasjonssterk
 • Gode evner til å planlegge og arbeide strukturert
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr
Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, velordnede arbeidsforhold med gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsbetingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og et hyggelig arbeidsmiljø

Share

Ledig stilling

Søker landskapsingeniør

Frist: 24.11.19

100% fast stilling hos Bergen kommune

Les mer og søk på stillingen HER

Arbeidsoppgaver

Planlegging og styring av drift og vedlikehold av parker og friområder
Kontrakts- og økonomioppfølging, inkludert oppfølging og kontroll av arbeid utført av entreprenør
Bestilling og oppfølging av vedlikeholdsoppgaver i parker, friområder, lekeplasser og turveier
Behandling av søknader om tiltak på trær i friområder
Ivareta publikumskontakt og saksbehandling i vårt fagsystem
Det må også påregnes andre oppgaver som er tillagt seksjonen og avdelingen, som involvering i nye byggeprosjekter, overtakelse av nye anlegg
Utvikling og forbedring av digitale systemer for effektiv oppfølging av driftskontrakter, anleggsregister, bestillinger, oppfølging av mangler og avvik
Mulighet for deltakelse i etatens vaktordning

Kvalifikasjoner

Utdanning på bachelornivå som landskapsingeniør, eller mastergrad som landskapsarkitekt eller planteviter, eller mesterbrev i anleggsgartnerfaget
Relevant arbeidserfaring, fra offentlig forvaltning er en fordel 
Grunnleggende kjennskap til drift av grønne områder
Erfaring fra kontraktsoppfølging
Erfaring med bruk av digitale verktøy til planlegging og styring av drift og vedlikehold
Interesse for kontinuerlig forbedringsarbeid
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Evne til å prioritere oppgaver i en travel hverdag
Løsningsorientert
God beslutningsevne
Personlig egnethet for stillingen blir vektlagt

Vi tilbyr

Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et bredt faglig arbeidsfellesskap 
Muligheter for faglig og personlig utvikling
God pensjons- og forsikringsordninger
Fleksibel arbeidstid
Lønn etter avtale

Share

Ledig stilling: Teamleder Bymiljøetaten

Ledig stilling som Teamleder under Byggeledelse og SHA i Bymiljøetaten.

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig utdannelse (bachelornivå) innen relevante ingeniørfag som f.eks bygg- og anlegg, landskapsingeniør
 • Lang og relevant erfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for manglende utdanning
 • Flere års praktisk erfaring med anleggsarbeid relevant for fagområdene 
 • Gode kunnskaper og erfaring fra samferdsels- og/eller landskapsprosjekt, samt kontraktsoppfølging
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode datakunnskaper

Søknadsfrist: 18.11.19

Les mer og søk her

Share

Intervju med en LING: Ruben Høie

Navn: Ruben Høie

Alder: 34 år

Jobb/studie: Jobber som daglig leder i Anleggsgartnerfirma Strandman AS.

Hvordan er din arbeidshverdag?

Arbeidshverdagen min består av: Befaringer og prise jobber, drifte /fakturere jobber, personalansvar, lærlingansvar og videreutvikling av selskapet.

Hvilke muligheter har landskapsingeniørstudiet gitt deg?

LING-studiet var min fot innenfor til Anleggsgartnerfirmaet Strandman. Jeg hadde sommerjobb her mens jeg studerte i Ås. Min første stilling i Strandman var avdelingsleder for grønt vedlikehold.

Er det noen fag på NMBU du har hatt spesielt stor nytte av i arbeidslivet?

Alle vil jeg si. Sammen så skaper de en bred forståelse og innsikt i hva vi driver med i vår bransje. Det jeg har hatt spesielt stor nytte av er det jeg engasjerte meg i på samfunnet og vervene jeg hadde der.

Share
Please select facebook feed.